Til høsten gjeninnføres miljøfartsgrensene. Foto: Morten Holm / SCANPIX
Til høsten gjeninnføres miljøfartsgrensene. Foto: Morten Holm / SCANPIX Foto: Holm, Morten

Gjeninnfører omstridt fartsgrense

Lite gjennomtenkt mener NAF.

Etter en periode med miljøfartsgrense i Oslo ble ordningen stoppet høsten 2013. Da ble skiltene med nedsatt fartsgrense fjernet.

Årsaken var at Veivesenet hadde en undersøkelse som viste at gevinsten av å redusere farten fra 70 til 60 km/t var liten.

Ironisk nok ble skiltene tatt ned omtrent samtidig med at en hadde fått på plass en juridisk løsning som også ga politiet ryggdekning for å håndheve miljøfartsgrensen.

Men nå har Byrådet tatt kontakt med Veivesenet om å gjeninnføre fartsgrensen, og fått gehør på flere strekninger.

Fra 80 til 60 km/t

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) peker på at poenget med å gjeninnføre ordningen, er å begrense svevestøv og bedre luftkvaliteten i byen.

Miljøfartsgrensen skal gjelde fra 1. november til med første søndag etter påske.

Det innebærer at 80-sonen reduseres til 60 km/t i piggdekksesongen.

Byregjeringens klimamål er å fjerne èn av fem biler fra Oslos veier innen 2020.

Vegvesenet: Dette er hårreisende å oppleve

NAF mener miljøfartsgrense ikke er veien å gå for å bedre luftkvaliteten i byene. Foto: Scanpix
NAF mener miljøfartsgrense ikke er veien å gå for å bedre luftkvaliteten i byene. Foto: Scanpix Foto: Ekseth, Ivar

– Vet at det virker

– Miljøfartsgrense er ett av flere tiltak som vi av erfaring vet virker. Lavere fart fører til mindre slitasje av veibanen og gir dermed mindre svevestøv, sier Lan Marie Nguyen Berg til osloby.no.

Disse strekningene får miljøfartsgrense:

• Rv 4 Sinsen-Grorud

• Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen

• E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra 06:00-22:00)

• Rv 163 Østre Aker vei Økern-Stovner

Kan komme flere steder

Brooms bilekspert, Benny Christensen er ikke glad for at det blåses liv i de gamle miljøfartsgrensene.

– Nei, dette tror jeg ikke har noen god og betydelig effekt. Vi må ta grep for å bedre luftkvaliteten i byene, men jeg tror vi må tenke annerledes. Dette gir en smak av å være et tiltak bare for tiltakets skyld – for å kunne vise at en gjør noe.

– Jeg frykter imidlertid at dette også kan skjer i andre byer i Norge, der en sliter med dårlig luft. Nettopp fordi det er relativt "enkelt" å gjennomføre, sier Benny.

NAF: Dette kan redde livet ditt

Lite gjennomtenkt

– Først og fremst utgjør transport en liten del av svevestøv-problematikken i Oslo. Den største synderen her er faktisk vedovnen. Derfor syns vi dette er en lettvint og lite gjennomtenkt løsning.

– Vi trenger tiltak som tar for seg helheten og ikke unødig rammer trafikken, sier NAF-sjef Stig Skjøstad til Broom.

NAFs beregninger viser at lavere fart for personbilene gir minimal reduksjon av svevestøv, men at det for tungtransporten gir god effekt med fartsgrense på 60 km/t.

– Derfor bør det innføres adskilte fartsgrenser hvor tungtransporten får en egen kjørebane med 60 km/t, mener NAF-sjefen.

NAFs tiltak for bedre byluft:

  • Maksfart på 60 km/ t og eget kjørefelt for tunge kjøretøy i vinterhalvåret
  • Bedre og oftere vasking av veiene
  • Fortsatt piggdekkavgift
  • Skip som ligger til kai slipper ut mye lokal forurensing og må over på landstrøm
  • Bedre insentiver for å skifte ut gamle vedovner med rentbrennende ovner