Rundkjøring er ofte et godt alternativ til et lyskryss. Men det kan også være en kilde til stor frustrasjon, da mange ikke vet hvordan de skal kjøre inn og ut på riktig måte. 
Rundkjøring er ofte et godt alternativ til et lyskryss. Men det kan også være en kilde til stor frustrasjon, da mange ikke vet hvordan de skal kjøre inn og ut på riktig måte. 

Bruker du ikke blinklys, kan det koste deg dyrt

Her er det mange som synder ...

Det er stor usikkerhet rundt hvordan en skal oppføre seg i en rundkjøringer. Resultatet er en rekke unødvendige ulykker og nestenulykker. Og ikke minst mye irritasjon over medtrafikanter.

Ettersom det bare blir flere og flere rundkjøringer, er det viktige å vite hvordan en skal kjøre og bruke blinklysene.

Politiet er nemlig i sin fulle rett til å gi deg en bot på opptil 2.000 kroner om du ikke bruker blinklysene slik du skal.

Se nøye på dette bildet – vet du hvordan du skal kjøre?

Trenger fokus

Blinklysene virker egentlig å være helt bortglemt blant mange bilister, både i rundkjøringer, kryss og avkjøringer. Og det skaper mye irritasjon. Brooms bilekspert, Benny Christensen, er en av dem som må telle til ti noen ganger:

– Det er ingen tvil om at vi trenger et fokus på dette fra politiets side. Ikke minst i rundkjøringer, der det hersker såpass stor usikkerhet. Men også generelt.

Lovverket sier at det er påbudt å blinke ut av rundkjøringen, men det er ikke påbudt på vei inn.

Sikrer god flyt

Dagens kjøreskolelærere mener imidlertid at det er viktig også å gi signal med blinklysene hvis du skal til venstre, allerede på vei inn i rundkjøringen.

– Det handler jo egentlig bare om å gi andre trafikanter en raskeste og best mulig forståelse av hva du har tenkt å gjøre. På den måten sikrer vi at flyten blir best mulig, og at sjansene for ulykker minsker, sier Broom-Benny.

Brooms bilekspert, Benny Christensen.
Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Rundkjøring: Pass på! Her smeller det fort

Forskjellig praksis

De av oss som har hatt sertifikatet i noen år, har lært at en ikke skal bruke blinklyset før en skal ut av rundkjøringen. Det kan være noe av forklaringen på at det er så få som viser hvor de skal på vei inn.

– Jeg husker at det ikke var noe fokus på dette da jeg selv tok lappen. Men det er jo litt synd hvis det skal være grunn til å ikke vise så tydelig som mulig hvor du skal hen i en rundkjøring. I dag er jo kjøreskolene enige om at tydelig signalbruk på vei inn mot rundkjøringen bør benyttes, sier Benny.

Video: Gjør du også denne feilen i rundkjøringen

Usikkerhet rundt plassering

Han tror noe av problemet også knyttes til at en del er usikre på hvilket felt de skal kjøre i på vei inn i rundkjøringen.

– Ofte ser vi sjåfører som bruker det innerste feltet selv om de bare skal kjøre rett fram. Det bidrar til å skape forvirring.

Politiet har ikke valgt å legge spesielt fokus på signalbruk i rundkjøringene, men har altså anledning til å skrive ut bøter på 2.000 kroner om noen ikke følger reglene.

Huskeregler for rundkjøringer

  • Velg plassering i god tid før rundkjøringen
  • Lav fart inn mot rundkjøringen gir større sikkerhet og bedre fremkommelighet
  • Når du skal inn i rundkjøringen, har du vikeplikt for trafikken som er i rundkjøringen
  • Dersom det er plass til to biler i bredden, har rundkjøringen to kjørefelt, selv om feltene ikke er oppmerket
  • Husk vikeplikt ved skifte av felt i rundkjøringen
  • Gi tegn for å vise hvor du skal i og ut av rundkjøringen

Kilde: Statens vegvesen

Frykter rambukk-sjåfører i rundkjøringene