Politiet har intensivert kontrollvirksomheten sin på veiarbeidsstrekningen på E18 - og har håvet inn hundretusener i bøter. Foto: ta.no/Amedia.
Politiet har intensivert kontrollvirksomheten sin på veiarbeidsstrekningen på E18 - og har håvet inn hundretusener i bøter. Foto: ta.no/Amedia.

Politiet har gitt hundretusener i bot – på samme strekning

Det skjer selv om de har varslet kontrollene med skilt.

Utrykningspolitiet har alltid hatt kontroller på E18, men de siste månedene har man sett at kontrollene i hovedsak har vært konsentrert i arbeidsområdet ved Tangen-krysset på E18 i Kragerø.

Det har resultert i bøter for flere hundretusener.

– Under ellers normale omstendigheter er innslagspunktet for reaksjon fra politiets side ca. 10 prosent over fartsgrense + 1 km/t, forteller UP-sjef i Telemark, Andreas Rødø, til TA.

Lagt seg høyt

Det tilsvarer en fart på 56 km/t i 50-sonen og en bot på 600 kroner.

Ifølge Rødø har det ikke vært disse overtredelsene som har ført til bøter under kontrollene ved Tangen-krysset.

– Erfaringene har vist at vi etter forholdene og kapasitet på stedet, har lagt oss på rundt 20 prosent.

Med andre ord, de som har kjørt i mer enn 61 km/t. 61 km/t i en 50-sone, gir 1.600 i bot.

UP-sjefen sitter ikke med oversikt over hvor mye penger i bøter som innkrevd, men TA gjorde et kjapt regnestykke.

Syv mistet lappen

Ganger vi minsteboten med antall bøter som er utdelt, kommer vi frem til at poltiet har skrevet ut bøter for minst 222.400 kroner i dette området hittil i år.

Til tross for mengden kontroller, ser det likevel ikke ut til å minke på reaksjoner politiet deler ut. UP-sjef Rødø forteller at de til nå har delt ut 179 bøter fra 2016 startet til og med 9. mars.

Av disse bilistene, har syv mistet lappen som følge av at de har kjørt altfor fort. Til sammen er ti kontroller gjennomført.

Årsaken til det økte fokuset på Tangen-krysset fra politiets side, er den økte faren for ulykker i forbindelse med arbeiderne på stedet.

Arbeiderne var bekymret

Ifølge Statens vegvesens hjemmesider, har krysset hatt stedvis innsnevring og nedsatt hastighet fra 80 til 50 km/t, siden 2. desember i fjor.

– Hovedårsaken til at vi økte fokuset på nettopp dette stedet, var at arbeiderne på stedet hadde uttrykt bekymring.

Rødø sitter ikke med oversikt over om det er telemarkinger eller folk utenfor distriktet som har blitt stoppet mest, og forteller at han sitter med et inntrykk av at det er jevnt fordelt.

– Grunnen til dette er at strekningen er gjennomfartsåren som de som er bosatt på Østlandet og Sørlandet farter opp og ned på.

Han forteller videre at politiet generelt er tilbakeholdne på denne type kontroller, der fartsgrenser er midlertidig nedsatt.

Dødsulykke

– Vi prøver å holde oss til de perioder og dager hvor det faktisk pågår arbeid. Vi har til og med gått så langt at vi har skiltet at vi gjennomfører kontroll for at de kjørende skal få alle muligheter til ikke å gå i garnet. Det har vi gjort flere ganger, men det viser seg at folk suser forbi likevel, sier Rødø.

Etter tirsdagens kontroll, fortalte operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Vidar Aaltvedt til TA at det ikke virket som at folk har lært.

Etter trafikkulykken ved Tangen-krysset 18. januar, hvor en mann senere døde av skadene, har det vært svært mange kontroller.

UP-sjefen avviser at dette var hovedargumentet for at det har blitt gjennomført åtte kontroller etter den tid, men forteller at ulykken kom som et ekstra argument.

– Vi har alltid hatt kontrollaktivitet i det området, men nå har vi flyttet oss til det området med utgangspunkt i henvendelser fra arbeiderne som er bekymret for arbeidssituasjonen sin. Tilfeldigvis skjedde ulykken etter at vi startet aktiviteten der nede, sier UP-sjefen til TA.

Flere kontroller

Rødø sier at de med dette ønsker å ha en forebyggede effekt og hindre at nye ulykker skal skje.

– Kommer dere til å holde på til det har en forebyggende effekt?

– Det må vi se an. Vi har begrensede ressurser og må fordele dem utover og ikke glemme andre veistrekninger. Men vi overvåker situasjonen og kommer helt sikkert til å ha kontroller på stedet med jevne og ujevne mellomrom.

Du kan lese mer om bil og trafikk på ta.no – her:

Politiet kjørte utrykning i 150 km/t – så kikket de i speilet...