STUDERER: Miriam Ezzari (21) (f.v), Lena Gjærde (22), Ruth Elise Finseen Midtbø (22), og Holly Hui (29) studerer for å bli grunnskolelærere ved Høgskulen i Bergen. De savner mer fokus og undervisning på vold og seksuelle overgrep mot barn. 
STUDERER: Miriam Ezzari (21) (f.v), Lena Gjærde (22), Ruth Elise Finseen Midtbø (22), og Holly Hui (29) studerer for å bli grunnskolelærere ved Høgskulen i Bergen. De savner mer fokus og undervisning på vold og seksuelle overgrep mot barn. 

Lærerstudenter: – Vi lærer ingenting om vold og seksuelle overgrep mot barn

Studenter som skal jobbe med barn og unge føler seg lite skikket til å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn. Endringer av rammeplanene er varslet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har utgitt en ny rapport som viser at blivende førskolelærere, grunnskolelærere og barnevernspedagoger ikke føler seg skikket til å håndtere situasjoner med barn som gjelder blant annet vold og seksuelle overgrep.

Minst fornøyd med undervisningen om dette er grunnskolelærerstudentene.

Ruth Elise Finseen Midtbø (22), Lena Gjærde (22), Holly Hui (29) og Miriam Ezzari (21) studerer for å bli grunnskolelærere ved Høgskulen i Bergen. De er alle enige i at undervisningen om vold og seksuelle overgrep mot barn har vært fraværende.

– Du blir den viktigste personen i deres liv utenom foreldre og andre i familien. Da er det dumt at jeg ikke føler meg beredt på slike situasjoner, sier Miriam Ezzari.

– Utrolig vondt

Det fremgår i rapporten at når lærere og andre profesjonelle ikke har tilstrekkelig kompetanse, så risikerer man at sjansene for at utsatte barn får hjelp minskes. Dette ved at man ikke ser, velger å ikke se og handle, eller venter med å handle.

– Det er utrolig vondt hvis en elev føler at de sender signaler om slikt til meg som lærer, og jeg ikke plukker det opp. De vet gjerne ikke hvordan de skal sette ord på det, men venter på at du skal se dem. Også gjør du ikke det, sier Miriam Ezzari.

Rapporten fastslår at kunnskapsdepartementets retningslinjer er klare om at kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom skal sikres til alle relevante yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn og ungdom, for å kunne gripe inn og handle.

Bare ett frivillig foredrag om emnet

På Høgskolen i Bergen har studentene TV 2 har snakket med hatt én forelesning om vold og seksuelle overgrep mot barn. Det var frivillig oppmøte, og satt til kveldstid. Studentene synes det er dumt at det er eksterne som må ta det opp, og at det ikke ligger inne i fagplanen.

– Vi hadde en ekstern foreleser som kom og snakket om blant annet dette. Siden det var på kvelden, og ikke i ordinær undervisning, så var det ikke alle som visste om det, eller hadde mulighet til å komme, sier Ruth Elise.

Miriam Ezzari er enig, og fortviler over skolens prioriteringer:

– Er det viktigere at vi har obligatorisk oppmøte om Sokrates og hans syn på læring? Det er interessant det også, men der må vi møte opp, mens barn og seksuell vold er mer sånn «om du har lyst så kan du komme å høre på det.» Det bør ikke være frivillig å ha lyst til å være beredt på å takle en situasjon hvor eleven er utsatt for vold, så jeg synes at det er dumt at høgskolen gjør det til en frivillig greie da.

I rapporten står det også at det er en risiko at den profesjonelle uten praktisk handlingskompetanse unngår samtaler med barn og unge om vanskelige temaer. De venter gjerne heller på at barnet kommer til dem, om de selv ønsker.

– Det som er skummelt er tilfeller som ikke blir oppdaget. Hvis du har noen elever som kanskje er veldig stille, og du som lærer ikke spør om hvordan de har det og viser omsorg, så kan det kanskje pågå i flere år. Vi har jo sett mange saker i media som er helt forferdelige, sier Ruth Elise Finseen Midtbø.

Holly Hui mener at det nok blir fulgt opp forskjellig, avhengig av hver enkelt lærer:

– Jeg tror noen av oss kunne oppdaget noe, mens andre ikke.

Ruth Elise mener det er rystende at det skal være så tilfeldig, avhengig av om du er en god eller dårlig lærer.

Skolen er enig

Solveig Kalgraf er seksjonsleder for pedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen på Høgskolen i Bergen. Hun syntes også at det har vært for lite fokus på temaet.

– Dette er viktig, og det har fått for liten plass. Vi har pleid å leie inn en foreleser som snakker om temaet hvert år, men noen ganger har det blitt avlyst på grunn av sykdom. Vi har prøvd å gjøre det beste ut av det, i forhold til kapasiteten. Men vi er glade for at dette er på dagsorden, og at det kastes lys over temaet.

Varslet endringer i rammeplanene

Kunnskapsdepartementet sier til TV 2 at det vil skje endringer av rammeplanene for barnehagelærerutdanning, lektorutdanning, faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og praktisk pedagogisk utdanning. Regjeringen vil sørge for at kunnskap om vold og overgrep skal inngå i utdanningene til dem som jobber med barn.

– Kunnskapsdepartementet har foreslått å endre beskrivelsene av hva studentene skal lære om vold og overgrep. Forslagene har vært på høring og de er nå til behandling i departementet.

Forslaget inneholder blant annet beskrivelser om at studentene skal ha kunnskap om barn som opplever vanskelige livssituasjoner, som vold og seksuelle overgrep mot barn. De skal også kunne identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep, og de skal raskt kunne iverksette nødvendige tiltak.