Den som eide bilen 1. januar er også ansvarlig for at årsavgiften blir betalt. Dette er kime til mange problemer, når bilen har blitt solgt i mellomtiden.
Den som eide bilen 1. januar er også ansvarlig for at årsavgiften blir betalt. Dette er kime til mange problemer, når bilen har blitt solgt i mellomtiden.

Dette kan være ditt ansvar – selv om du ikke eier bilen lenger

Kjenner du reglene her?

De aller fleste norske bileiere har nå fått fakturaen for årsavgiften 2016 i posten. Denne forfaller 21.mars i år. Og betaler man ikke i tide, blir det automatisk et tilleggsgebyr på 250 kroner.

Ett spørsmål som stadig går igjen rundt årsavgiften, er hvem som skal betale denne hvis bilen har skiftet eier tidligere i år. Er det tidligere eier - eller den som eier den nå? Dette er en kilde til mange misforståelser - og problemer.

Ingen vei utenom

Men regelen er helt klar. Den som står som eier av bilen 1. januar, er også den som er ansvalig for å betale årsavgiften. Dette gjelder også dersom du har solgt bilen i mellomtiden og den er registrert på ny eier.

– Det er viktig at kjøper og selger avtaler mellom seg hvem som skal betale årsavgiften. Du er ansvarlig for å betale også om du har mistet fakturaen eller ikke har KID-nummer. Her er det ingen vei utenom, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Dersom du mangler KID-nummer kan du gå inn på Skatteetatens sine nettsider og legge inn registeringsnummeret på bilen for å lage et nytt.

Her bor de som ikke betalte årsavgiften i tide

10 milliarder til Statskassen

Hvis bilen skal vrakes, må det gjøres innen betalingsfristen som er 21.mars, dersom du vil slippe å betale årsavgiften. Om du vraker den mellom 21. mars og 1. juni må du betale hele avgiften nå, men får tilbake halve beløpet når du har levert inn skiltene.

Årsavgiften gir for øvrig staten inntekter på rundt 10 milliarder kroner i året. Det nye i år er at Skatteetaten krever den inn.

I fjor var det 305.000 som ikke betalte årsavgiften på fristen og dermed fikk purregebyr på 250 kroner. Dette ga en ekstrainntekt til staten på 76 millioner kroner. Betaler man ikke etter purring som skjer i mai, risikerer man avskilting.

Derfor får over 40.000 bileiere trøbbel hvis de blir stoppet