AVSLUTTER UNDERSØKELSE: ESA har gransket om anskaffelsen av systemet Dips brøt med EØS-reglene. Foto: TV 2
AVSLUTTER UNDERSØKELSE: ESA har gransket om anskaffelsen av systemet Dips brøt med EØS-reglene. Foto: TV 2

Helsetopper frikjent for påstand om anbudsjuks

Ledelsen i Helse Nord feiret avgjørelsen med kake.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Personlig så ble jeg lettet over det, sier direktøren i Helse Nord RHF, Lars Vorland, til TV 2. Denne uken besluttet ESA å avslutte granskingen av kontrakten helseregionen skrev med IT-selskapet Dips ASA i 2011.

Brøt loven

Det var i fjor vinter at TV 2 avslørte hvordan helsetoppene i Helse Nord rådførte seg med konsulenter og anerkjente advokater, før de brøt loven om offentlige anskaffelser i 2003. TV 2 kunne også fortelle hvordan toppledelsen tilbakeholdt disse dokumentene da Riksrevisjonen senere startet sin granskning.

På bakgrunn av disse sakene opprettet ESA en undersøkelsessak mot Norge for brudd på EØS-reglementet om offentlige anskaffelser i en annen kontrakt som ble inngått etter at den ulovlige avtalen fra 2003 ble avsluttet. Denne uken ble det besluttet at saken avsluttes fra ESAs side.

Avslutter undersøkelsene

I en e-post til TV 2 skriver Andreas Kjeldsberg Pihl ved informasjonsavdelingen i ESAs overvåkningsorgan EFTA dette;

Dette er Dips ASA:

  • Dips står for Distribuert Informasjons- og Pasientdatasystem i Sykehus.
  • Dips ASA er den største leverandøren av systemer for elektronisk pasientjournal til sykehusene i Norge.
  • Dips leverer journalsystemer til tre av fire regionale helseforetak, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF. Det er bare Helse Midt-Norge RHF som ikke bruker systemet, de bruker et eldre system fra Siemens.
  • Programvaren brukes ved mer enn 35 norske sykehus i dag.
  • Dips ble startet i 1987 ved IT-avdelingen på Nordland Sentralsykehus.

«Basert på informasjon som fremkom i media, åpnet ESA i februar 2015 en undersøkelse knyttet til Helse Nords anskaffelse av it-tjenester i forbindelse med elektronisk pasientjournal. ESA har innhentet informasjon fra norske myndigheter i flere omganger, og saken ble diskutert på et møte i Oslo i november. Etter å ha gjennomgått denne informasjonen, har avdelingen for indre markedssaker i ESA besluttet å ikke gå videre med saken. Det er ikke omtvistet at den første anskaffelsen i 2003 utgjorde et brudd på EØS-reglene. Når det gjelder anskaffelsen i 2011, tyder dokumentasjonen på at denne anskaffelsen ble gjennomført i tråd med reglene. ESA har derfor ikke funnet noe brudd på EØS-reglene som ville gi grunn til å åpne en traktatbruddssak mot Norge.»

Brevet fra overvåkningsorganet avsluttes med at til tross for at ESA ikke går videre med saken kan det ikke utelukkes senere granskning av denne saken eller andre relaterte saker.

Erkjenner tidligere lovbrudd

– Vi har jo erkjent at vi gjorde feil i 2003 og selv om vi mener at vi har gjort det vi kunne gjøre for å gi en lik konkurranse er klart man blir jo lettet når ESA ikke finner grunnlag for å åpne sak mot oss. ESA ba om store mengder dokumentasjon og utdypende kommentarer underveis, forteller Vorland, og legger til at ESAs avgjørelse ble feiret med kake av Helse Nords ledelse i går.

– Nå håper vi at vi får ro rundt anskaffelsene i IKT, avslutter direktøren i Helse Nord RHF.

LETTET: Administrerende direktør i Helse Nord RHS, Lars Vorland. Foto: Helse Nord RHF
LETTET: Administrerende direktør i Helse Nord RHS, Lars Vorland. Foto: Helse Nord RHF

Svært tilfreds

I en pressemelding skriver administrerende direktør i Dips ASA Tor Arne Viksjø at avgjørelsen var som forventet og at; «Vi er svært tilfredse med å ha fått en endelig avklaring som feier enhver påstand om uregelmessigheter av banen. (...) Etter vårt skjønn var en slik granskning unødvendig, all den tid anskaffelsen ble gjennomført svært ryddig og i samsvar med regelverket.»