Kommunelovutvalget med klar tale:

Nei til Raymonds «byregjering» i Oslo

Den såkalte byregjeringen i Oslo kan få en svært kort «regjeringstid».

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Raymond Johansens ønske om å oppgradere sin egen tittel fra byrådsleder til «byregjeringsleder» kan gå i grus.

Lovfester navn

Kommunelovutvalget som onsdag overleverte sin innstilling til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) foreslår å lovfeste hva kommuner kan kalle folkevalgte organer og ikke.

– Vi tror det er viktig at de folkevalgte organene kan kjennes igjen fra kommune til kommune. Derfor foreslår vi å lovfeste navnet på sentrale folkevalgte organ. En by kan kalle et organ byråd i stedet for kommuneråd, men ikke for «byrergjering», sier utvalgsleder Oddvar Flæte.

Utvalget foreslår at kommuner skal kunne kalle folkevalgte organer formannskap og kommunestyre, mens det i kommuner som har innført lokal parlamentarisme skal kunne kalles kommuneråd eller byråd, og setter dermed foten ned for å bruke betegnelsen «byregjering» som et knapt flertall i Oslo bystyre har gått inn for.

– Regjering kjenner jeg best til i triangelet mellom regjering, dømmende og lovgivende makt. Kommunene er i en helt annen situasjon, sier Flæte.

Krass kritikk

Forslaget om å oppgradere tittelen på byrådslederen i Oslo fra til «byregjeringsleder» har fått krass kritikk fra en rekke rikspolitikere.

Statsminister Erna Solberg lot heller ikke sjansen gå fra seg i dag til å sende et stikk i retning Raymond Johansen på twitter:

– Jeg mener jeg har gitt Raymond et godt tilbud når jeg har foreslått at jeg kan ta med meg hele regjeringen og flytte til Bergen. Som bergenser og litt sjåvinist så synes jeg det hadde vært litt gøy, sier Solberg til TV 2.

Dagens lov er klar

Norges fremste ekspert på kommuneloven, professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener det er i strid med dagens lov. Likevel vedtok et knapt flertall i Oslo bystyre det omstridte forslaget.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) mener det rødgrønne byrådet i Oslo nå bør endre vedtaket og følge de klare anbefalingene.

– Jeg har hele tiden sagt at dagens kommunelov åpner kun for at man kalle det kommuneråd eller byråd. Nå har utvalget tydeliggjort dette ytterligere. Jeg regner med at byrådet i Oslo gjør en ny vurdering av saken, sier kommunalminister Jan Tore Sanner til TV 2.

– Nå har Oslo bystyre gjort et vedtak om å endre navn. Vil du oppforde dem til å endre vedtaket?

– Dagens kommunelov åpner kun for å kalle det kommuneråd eller byråd.Dette utvalget går et skritt lenger ved å gjøre det eksplisitt å kalle det byråd.

Sammenlignet med Fleksnes og Cæsar

Under debatten i Oslo bystyre harselerte Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke med forslaget om å oppgradere tittelen på byrådslederen til «byregjeringsleder».

– Fru president, la meg først få gratulere hans høyhet «byregjeringslederen», med å ha fremmet det mest pompøse forslaget for et folkevalgt organ siden Julius Cæsar foreslo å bytte navn på en måned til juli, sa Bjercke, som selv har vært byråd i hovedstaden.

I Stortinget har Høyres Michael Tetzschner sammenlignet forslaget med Marve Fleksnes på spørsmål om hva han tror byrådet heter om et år.

– Jeg tror de heter byrådet, noe annet vil være å begi seg inn på Marve Fleksnes, som hadde en tendens til å oppgradere sine vaktmesteroppgaver når han presenterte seg i utlandet, sier Tetzschner

Neste uke må kommunalministeren møte i Stortinget for å svare på hva han vil gjøre for å få det rødgrønne byrådet i Oslo til å følge loven.

Argumenterer med klart språk

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) har argumentert med at språkrådet har anbefalt ham å bruke «byregjering» fordi det tydeliggjør hva et byråd er.

– Språk er makt. Det er derfor vi i Byrådserklæringen slår fast at vi trenger et klart språk. Å endre navn er en direkte konsekvens av dette, sa Johansen under bystyredebatten.

Men også kommunelovutvalget har brukt språkrådet som konsulenter under arbeidet med forslag til ny kommunelov.

– Vi har brukt tid på å klargjøre og forenkle loven for å gjøre den lettere tilgjengelig for brukerne. Språkrådet har vært en viktig bidragsyter, sier Flæte.

– Endrer ikke dagens lovverk

Byrådsleder Raymond Johansen ønsker ikke å la seg intervjue av TV 2 om saken, men via sin rådgiver skriver han følgende: «Jeg kan ikke se at utvalget har gitt noen tolkning av kommuneloven slik den er i dag, men at de har kommet med et råd om hvordan de mener loven bør være i fremtiden, og utvalget har vært delt i spørsmålet. At kommunalministeren i dag har flagget sitt syn på forslag til ny kommunelov endrer ikke dagens lovverk».

Johansen vil heller ikke svare på statsminister Erna Solbergs «trussel» om å flytte regjeringen til Bergen på annen måte enn at: «Bergen har hatt byregjering i 16 år».

På Bergen kommunes nettsider presenteres det imidlertid som byråd.

Lovlighetskontroll

Vedtaket om navneoppgradering av byrådet i Oslo bystyre er brakt inn for lovlighetskontroll av Høyre, Venstre og KrF. Normalt skjer dette hos fylkesmannen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, satt i kommunelovutvalget, og var en del av det store flertallet som gikk inn for at kommunelovens § 5 skal slå fast hva kommunale organer kan hete.

Flere jurister TV 2 har snakket med mener lovlighetskontrollen av navnebyttet vil havne i kommunaldepartementet.