Nei til Raymonds «byregjering» i Oslo

Den såkalte byregjeringen i Oslo kan få en svært kort «regjeringstid».

Raymond Johansens ønske om å oppgradere sin egen tittel fra byrådsleder til «byregjeringsleder» kan gå i grus.Lovfester navnKommunelovutvalget som onsdag overleverte sin innstilling til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) foreslår å lovfeste hva kommuner kan kalle folkevalgte organer og ikke.- Vi tror det er viktig at de folkevalgte organene kan kjennes igjen fra kommune til kommune. Derfor foreslår vi å lovfeste navnet på sentrale folkevalgte organ.