Ndure dømt til 75 dagers fengsel

Jaysuma Saidy Ndure er dømt for vold mot ekssamboeren, men vil anke dommen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sprinteren Jaysuma Saidy Ndure er dømt til 75 dagers.

Dommen falt i Nedre Romerike tingrett torsdag formiddag, og var enstemmig.

Ndure var først tiltalt for grov familievold mot den 23 år gamle kvinnen, men påtalemyndigheten frafalt store deler av tiltalen og endret den til å gjelde legemsfornærmelse da påstanden om seks måneders fengsel ble lagt ned 26. februar.

Dermed ble det en mildere straff for sprinteren

Han dømmes for to tilfeller av legemsfornærmelse og et brudd på besøksforbud.

Anker dommen

Friidrettsutøveren vil anke dommen til lagmannsretten, opplyser forsvarer Mette Yvonne Larsen til NTB.

– Han er veldig skuffet over å bli dømt i denne saken. Han opplever at han har vært i et forhold med en person som selv har gått løs på ham og bitt ham og avgitt falsk forklaring i retten. Han er meget overrasket over at hun er trodd på det hun er fortalt, sier Mette Yonne Larsen til TV 2.

– Påtalemyndigheten er gått på et stort nederlag. Hadde han blitt dømt etter det han blei tiltalt på kunne han blitt straffet med ett til to år i fengsel.

Forsvareren mente sprinteren skulle frifinnes fullstendig i saken og er forundret over flere forhold, både påtalemyndighetens vurderinger og dommen fra Nedre Romerike tingrett.

Derfor har hun også varslet at saken vil ankes.

– Det høres helt forenlig ut med slik saken har gått frem og hvordan dette har endret seg underveis med flere opplysninger underveis hvor fornærmede angivelig skal ha prøvd å påvirke vitner osv til å endre sin forklaring underveis. Det er sikkert forsvarer Mette Yvonne larsens poeng i en evt. ankesak også. Så får vi se om lagmannsretten tar saken til seg, sier TV 2s krimekspert Stein Amundsen.

Ndure dømmes for overtredelse av straffeloven § 228 første ledd (legemsfornærmelse) på bakgrunn av to ulike episoder. Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte handlet i tråd med beskrivelsene fra tiltalen. Den ene episoden skal ha blitt beskrevet av vitner, som så episoden på Facetime. Den andre episoden bekreftes av rettsmedisinsk undersøkelse.

Ndure dømmes i tillegg for brudd på straffelovens § 342 første ledd bokstav b etter å ha brutt besøksforbudet. Dette skjedde ved å kontakte fornærmede via Snapchat.

De to dagene Ndure har sittet i varetekt trekkes fra de 75 dagene.

– Han har ikke blitt trodd på sin forklaring. Retten sier noe om at de finner forklaringen konstruert og ikke troverdig blant annet med tanke på at skadene hun har blitt påført. Rettsmedisineren har vært en sterk kilde til å føre bevis for retten at den skaden hun ble påført ikke er forenlig med Ndures forklaringer, sier TV 2s krimekspert Stein Amundsen.

– Jeg er ikke forundret over at straffen er satt såpass langt ned. Det har vært en del omstendigheter rundt denne saken som har kommet Ndure til gode. Likevel er det en dom som tilkjennegir at den slags adferd i samfunnet skal dømmes strengt.

– Stor forskjell i styrkeforholdet

I dommen skrives følgende: «Ved straffutmålingen legges i skjerpende retning vekt på at voldsutøvelsen skjedde overfor tiltaltes samboer, og at det av allmennpreventive grunner bør reageres strengt. Det er også sett hen til krenkelsens varighet over tid og den psykologiske bindingen mellom tiltalte som gjerningsmann og fornærmede som offer. Volden utgjør et alvorlig tillitsbrudd som skal reflekteres i straffutmålingen.

Retten viser videre til at volden har vart over noe tid og har spor av kamp. Det har i tillegg vært stor forskjell på styrkeforholdet til partene.»

Ndure må også betale en oppreisning på 30.000 kroner til ekssamboeren.

Bruddet på besøksforbud var på grunn av at Ndure tok kontakt via mobilappen Snapchat. Ønsket var å ordne opp i saken, og å forsøke å hindre at saken kom ut i media.

«Retten finner det bevist ut over enhver tvil at tiltalte tok kontakt med fornærmede den 10. november 2014 til tross for at han var gitt et besøksforbud. Retten finner støtte i tiltaltes forklaring som er støttet opp av bildebevis av den elektroniske meddelelsen. Både de subjektive og objektive vilkår for straff er oppfylt og tiltalte blir å dømme for forholdet,» heter det i dommen.

Nektet straffskyld

Rettssaken mot Jaysuma Saidy Ndure startet 25. januar, og Ndure har hele tiden nektet straffskyld.

Forsvarer Mette Yvonne Larsen ba om full frifinnelse, mens aktor Camilla Ek Sørensen la ned en påstand om seks måneders fengsel.

28. januar ble saken utsatt etter en del uklarheter rundt den fornærmedes forklaring. Saken ble tatt opp igjen i slutten av februar.

26. februar kom meldingen om at flere tiltalepunkt ble frafalt.

Aktoratet førte opprinnelig bevisførsel knyttet til overtredelse av straffeloven § 219 første ledd om vold i nære familierelasjoner. Aktor fjernet senere dette punktet fra tiltalen da det ikke forelå tilstrekkelige bevis for overtredelse av loven.

– Det var en samlet vurdering av bevisbildet som førte til dette. Her har både forklaringene til fornærmede og tiltalte og andre momenter vært med på å endre bevisbildet, sa Ek Sørensen til TV 2.