Går i 8. mars-tog for fedres rettigheter

TAR KAMPEN FOR GUTTER OG MENN: Leder Kjetil Thue i Mannsforum er klar for 8. mars-tog i Oslo. Her er han avbildet under en demonstrasjon i Kristiansand. Foto: Privat
TAR KAMPEN FOR GUTTER OG MENN: Leder Kjetil Thue i Mannsforum er klar for 8. mars-tog i Oslo. Her er han avbildet under en demonstrasjon i Kristiansand. Foto: Privat
– Vi driver ingen kamp mot mødre, understreker styrelederen i Mannsforum.

For første gang deltar en mannsorganisasjon i 8. mars-toget i Oslo. Mannsforum jobber for likeverd mellom kvinner og menn, og deres viktigste sak er barns rett til å se både mor og far etter et samlivsbrudd.

Organisasjonen jobber spesielt for gutters, menns og fedres interesser i samfunnet. Mannsforum skal gå under parolen «Delt omsorg for barnets beste» i 8. mars-toget. Organisasjonens styreleder Kjetil Thue understreker at dette ikke er en ren mannekamp.

– Loven sier at barn har rett til kontakt med både mor og far etter et samlivsbrudd, men det fungerer ikke i praksis. 8. mars handler om likestilling, og det er mange mødre som opplever samværssabotasje, det er bestemødre som ikke får se sine barnebarn, og det er tanter som ikke får se sine nevøer og nieser, sier Thue.

Mister kontakt med far

TV 2 skrev i helgen om amerikanske Greg, som kun får se sin sønn 32 timer per år. Moren reiste fra USA til Norge og bosatte seg her mens hun var gravid. Greg er tilkjent foreldreansvaret i USA og ønsker samvær med sønnen, men en tingrett i Norge har bestemt at moren skal ha eneomsorg for barnet. Retten har også bestemt rammene for Gregs samvær med sønnen.

I Norge ender barnet opp hos mor i 84 prosent av tilfellene etter samlivsbrudd (Bufetats oppvekstrapport 2013). Mannsforum har mange medlemmer som har opplevd å miste kontakten med barn etter samlivsbrudd.

– I praksis er det slik at barnet bare får se far dersom mor vil. Selv en rettskraftig dom på at barnet skal ha samvær med den andre forelderen kan saboteres av den som har den daglige omsorgen uten at det får konsekvenser, sier Thue.

Best å ha samvær med begge

I en rapport fra 2015 anbefaler Europarådet at det i alle barnefordelingssaker bør være delt bosted mellom far og mor. Rapporten slår fast at det er vanskeligst for far å opprettholde er forhold med barnet, siden det ofte er moren som får omsorgsansvaret.

En svensk studie, som er gjengitt av Forskning.no, viser at skilmissebarn som bor hos begge foreldre har bedre psykisk helse enn barn som kun bor hos én av foreldrene.

DELT OMSORG FOR BARNETS BESTE: Parolene til 8. mars-toget er klare. Foto: Privat
DELT OMSORG FOR BARNETS BESTE: Parolene til 8. mars-toget er klare. Foto: Privat

En rapport fra SSB fra 2012 viser at stadig flere norske foreldre som skiller lag velger delt bosted for barna. I 25 prosent av tilfellene fra undersøkelsen hadde foreldrene en ordning med delt bosted for barna. Barna bodde fast hos mor i 66 prosent av tilfellene.

Ikke enige i at foreldrene behandles ulikt

Aleneforeldreforeningen mener at fars rettigheter er godt nok ivaretatt i barneloven.

– Vi opplever at foreldre blir likt behandlet. Barneloven er kjønnsnøytral, så lovverket likestiller mor og far, sier informasjonsansvarlig i Aleneforeldreforeningen Stig Rusten til TV 2.

Det er like vanlig at mødre føler seg urettferdig behandlet i barnefordelingssaker, som at fedre gjør det, ifølge Aleneforeldreforeningen.

– Når foreldre er uenige, så er det vanskelig å løse det slik at begge får det som de vil. Noen ganger vil en av partene føle seg urettferdig behandlet. Men vi kjenner oss ikke igjen i at dette gjelder flest fedre. Det finnes både fedre og mødre som føler seg urettferdig behandlet, sier Rusten.

Går begge veier

Kjetil Thue i Mannsforum sier det er like ille at en far med omsorgsansvar nekter barnet samvær med en velfungerende mor, som det motsatte. I svært mange tilfeller er det imidlertid mor som ender opp med foreldreansvaret.

– Vi vil endre systemet så det ikke er mulig å sabotere barnets rett til samvær med den andre, sier Thue.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook