Tina Bru, som trolig blir ny leder av Høyres kvinneforum, sier i et intervju i Dagens Næringslivs papirutgave at dersom besteforeldre kan overta noe av foreldrepermisjonen, vil det kunne hjelpe mødre som ønsker å komme tilbake i arbeid raskt.

Permisjon sammen

– Det er positivt hvis besteforeldrene kan få en økonomisk kompensasjon for å trå til. Forskning har vist at småbarnsmødre som har en mor som har gått av med avtalefestet pensjon (AFP) oftere jobber fulltid enn deltid. Tilsvarende kunne for eksempel besteforeldre vært en støtte ved barnefødsler, sier Bru til avisa.

I tillegg ønsker hun at det skal bli mulig å ta permisjon samtidig, ved å bruke såkalte dobbeltdager. Det har man allerede mulighet til i Sverige, i maks 30 dager.

Bru mener far diskrimineres av systemet slik det er i dag, og vil at mor og far likestilles som omsorgspersoner.

– Vi foreslår derfor selvstendig opptjeningsrett for far, og at aktivitetskrav for mor, dersom far skal ta ut deler av fellesperioden, fjernes. Dette vil gi flere menn mulighet til å ta permisjon, sier hun til Dagens Næringsliv.

I dag er 10 uker av permisjonen forbeholdt fedre. Det ble gjort om fra 14 uker i 2014.

Kommer med egne forslag

Leder for familieutvalget i Arbeiderpartiet, Martin Henriksen, sier til TV 2 at de ikke kommer til å gå inn for at besteforeldre kan få en del av permisjonstiden.

– Vi er veldig positive til at besteforeldre skal tilbringe tid med barnebarna, men den første tiden er foreldrene aller viktigst. Vi ser utfordringen med at enkelte fedre kanskje heller kommer til å overlate omsorgen for barna til sine mødre, sier Henriksen.

Arbeiderpartiet kommer snart med egne forslag, og lederen i familieutvalget ønsker ikke å avsløre så mye allerede i dag.

– Vi ønsker å likestille fedre og mødre. Selv er jeg for at menn også skal kunne ha opptjeningsrett og at menns rett til permisjon ikke skal være bundet opp til mødrene.

NHO har bedt ulike forskere kommet med innspill om hvordan kvinners karrieremuligheter kan bedres gjennom ny familiepolitikk.

På nettsidene sine presenterer de fem hovedforslag:

- Kutt kontantstøtten.

- Gi foreldre tilgang til barnehage med en gang den betalte fødselspermisjonen løper ut.

- Åpne opp muligheten for å bytte deler av den ikke-kvoterte fødselspermisjon mot barnehageplass allerede fra 9 måneders alder.

- Legge til rette for subsidiert barnepass også i perioden utenom normal arbeidstid.

- Subsidiere andre tjenester i hjemmet som avlaster oppgaver der kvinner i dag har hovedansvaret: vaskehjelp, innkjøp, hjelp til henting/levering i barnehagen.

Henriksen i Arbeiderpartiet har ikke tro på at støtte til barnepass utover barnehage, og til andre tjenester i hjemmet, vil kunne hjelpe folk flest.

– Dersom en velferdsordning skal fungere, må den være for flest mulige. Fra Sverige vet vi at denne type støtte hjelper mest de som allerede tjener best. Vi vil heller se på andre ordninger.