Ny forskning: Dette skjer med hjernen om du får for lite søvn

Sjekk om du holder deg innenfor det anbefalte antallet timer med søvn.

Hjerneforsker Torbjørn Elvsåshagen ved Nevrologisk avdeling og Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) har forsket på hva som skjer med hjernen om man sover for lite.

Bakgrunnen for forskningen er studier som tyder på at hjernen kan forandre seg mer i voksen alder enn hva man tidligere har trodd.

Få minst syv timer med søvn

– Vi undersøkte derfor om hjernen kan endre seg i løpet av én dag og én natt, med eller uten søvn. Resultatet fra vår og andres forskning tyder på at hjernen kan forandre seg litt i løpet av en dag, og at søvnen tilbakestiller forandringene, sier Elvsåshagen.

Søvnforsker: Torbjørn Elvsåshagen anbefaler syv til ni timer søvn. FOTO: TV 2
Søvnforsker: Torbjørn Elvsåshagen anbefaler syv til ni timer søvn. FOTO: TV 2

Tidligere forskning har vist at enkelte hjerneområder kan bli mindre om man får for lite søvn. Konsekvensen av dette kan være at hjernen på sikt fungerer dårligere.

– Og så vet man at mennesker som får for lite søvn over flere år, har litt økt risiko for hjerte- og karsykdommer, diabetes og overvekt.

Anbefalingen er å sove mellom syv til ni timer. Både mer eller mindre enn dette kan føre til sykdommer.

– Hvis man sover for mye, og med for mye mener man mer enn ti timer i voksen alder, kan igjen gi noen av disse sykdommene øke i forekomst, sier Elvåshagen.

Dersom du sover mer eller mindre enn anbefalt, bør du unngå mindre enn seks timer søvn og ikke mer enn ti timer.

Hjernen vasker ut avfallsstoffer

Det er også nytt forskningsprosjekt som tyder på at hjernen fjerner avfallsstoffer mens vi sover.

– Det ser ut til at hjernen er viktig for å fjerne stoffer fra hjernen, som på sikt kan være farlige. Dette gjelder for eksempel stoffer som kan ha betydning for utvikling av demenssykdommer på lang sikt. Litt enkelt kan man si søvnen er en form for vasking av hjernen, sier Elvsåshagen.

Om du har fått for lite søvn anbefaler Elvsåshagen å vente med å sove til kvelds, slik at døgnrytmen ikke kommer ut av balanse. Dersom man arbeider natt kan hjernefunksjonen svekkes hvis man går lenge uten søvn – da anbefaler Elvsåshagen en liten lur på sofaen.