TI TUNNELER: Disse ti tunnelene i hovedstadsområdet skal oppgraderes innen 2019. 
TI TUNNELER: Disse ti tunnelene i hovedstadsområdet skal oppgraderes innen 2019. 

Forventer tidenes trafikkork i Oslo

Vegvesenet tror stengningen av Brynstunnelen vil gi voldsomme køer i Oslotrafikken fra mandag morgen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Brynstunnelen i Oslo tar vanligvis 70.000 biler i døgnet. I forbindelse med rehabilitering vil først nordgående løp stenges, og all trafikk skal gå gjennom sydgående løp.

– Vi forventer kø. Tunnelen har vært delstengt i en uke, men vi tror at lavere trafikk i vinterferien har bidratt til at det har gått ganske bra. Vi regner med at det blir mer kø i morgen, sier Hilde Ulvik, prosjektleder for tunnelrehabilitering i Oslo i Statens vegvesen.

LA BILEN STÅ: Hilde Ulvik, Prosjektleder Statens vegvesen
LA BILEN STÅ: Hilde Ulvik, Prosjektleder Statens vegvesen

Mandag morgen er vinterferien i Oslo slutt, og mange skal tilbake på jobb og skole.

– Hvordan har Statens vegvesen forberedt dette?

– Vi åpner 900 midlertidige parkeringsplasser i morgen tidlig. Ruter kjører ekstra busser fra de områdene, og vi håper mange benytter tilbudet, sier hun til TV 2.

De 900 innfartsparkeringsplassene er fordelt slik:

  • Tusenfryd: Ca 400 plasser
  • Vinterbro:Utvidelse av eksisterende tilbud til ca. 100 plasser
  • Hvam, ved Plantasjen: Ca. 300 plasser
  • Olavsgård, på baksiden av hotellet: Ca. 100 nye plasser

I tillegg vil busser bli prioritert, og det innføres begrensninger for el-biler i kollektivfeltet både på E6 og E18 Mosseveien.

Vegvesenet har også kjørt en tre uker lang kampanje for å forberede folk på at de bør la bilen stå det nærmeste året.

Skal bedre sikkerheten

Totalt ti tunneler i Oslo skal oppgraderes de neste fire årene i tråd med Tunnelforskriften, som skal gjøre landets tunneler tryggere. Det innebærer blant annet mer lys, utskifting av vifter, kameraovervåking og bedre brannbeskyttelse. I tillegg skal vegger, tak og asfalt utbedres der det er nødvendig.

På landsbasis skal 200 tunneler rehabiliteres innen 2019 for å oppfylle de nye kravene, men konsekvensene blir ekstra store i hovedstaden der det er svært stor trafikkbelastning.

Når Brynstunnelen stenger, blir kapasiteten på store deler av Ring 3 halvert. Det finnes ikke egne omkjøringsveier for denne tunnelen eller de øvrige tunnelene i Oslo, og stengning vil dermed føre til lengre og mer kø andre steder.

– Derfor er vår anbefaling - hvis du har mulighet til det: La bilen stå, reis kollektivt, sykle eller gå. Må du ta bilen, beregn ekstra reisetid, og ta hensyn til andre trafikanter, sier prosjektleder Ulvik.

Blir verre enn Smestadtunnelen

Tunnelen er i seg selv bare 270 meter lang, men skaper hodebry for Vegvesenet i mange mils omkrets.

– Men stengningen av Smestadtunnelen har gått ganske bra, hvorfor tror du dette blir så mye verre?

– Det er flere årsaker til det. Brynstunnelen har 35 % høyere trafikk enn Smestadtunnelen. Dessuten er det mer gjennomfartstrafikk på denne veien, forklarer hun.

Det betyr at mange som bruker tunnelen skal langt, og derfor er det vanskeligere å endre reisevaner. Blant annet kjører mye tungtrafikk denne veien. De som reiser langt har større behov for å bruke bilen enn de som skal kort, slik tilfellet er for mange som benytter Smestadtunnelen.

– I tillegg kom stengningen av Smestadtunnelen i juni, det er en bedre tidspunkt for sykling, sier Ulvik til TV 2.

Omfattende utbedringer

Brynstunnelen er en av Oslos eldste tunneler. Den ble bygget mellom 1965 og 1969, og åpnet i 1970. Da var den svært moderne, men etter mange år med mye trafikk er det nå et stort behov for oppgradering og vedlikehold. Prosjektet vil ta nesten halvannet år, blant annet fordi det er store utbedringer som må til.

– Hvorfor kan dere ikke gjøre det fortere når tunnelen er så vesentlig for Oslo-trafikken?

– Denne tunnelen er 46 år gammel, og det er ikke mye som fungerer. Vi må rive ut alt inventaret og begynne helt på nytt. I tillegg har vi Romeriksporten som går under oss, og T-banen og lokalveier som går over. Dette skaper ekstra utfordringer og vi må gå forsiktig frem, forklarer Ulvik.

Det skal blant annet legges nytt vann- og avløpssystem, noe som krever at tunnelen renskes for alt innvendig teknisk utstyr, gulv, vegger og tak før den kan bygges opp igjen.

Redusert hastighet gir mindre kø

Et annet tiltak for å bedre trafikkflyten er å senke hastigheten mens arbeidet pågår.

– Trafikken glir ofte bedre i 50 km i timen enn 70. Sikkerhetsavstanden mellom bilene blir kortere i lavere hastighet, og dermed går det flere biler på mindre plass, forklarer Ulvik.

I hele rehabiliteringsperioden vil dermed fartsgrensene være 50 kilometer i timen.

TV 2 Nyhetskanalen vil sende direkte fra Brynstunnelen mandag morgen.

TI TUNNELER: Disse ti tunnelene i hovedstadsområdet skal oppgraderes innen 2019. 
TI TUNNELER: Disse ti tunnelene i hovedstadsområdet skal oppgraderes innen 2019.