SEKSUALFORBRYTERE: Med klokken fra venstre topphjørne er Arshid Hussain, Basharat Hussain, Bannaras Hussain, Shelley Davies, Karen MacGregor og Quarban Ali. De seks ble onsdag dømt for seksualforbrytelser, inkludert voldtekt av unge jenter. Nå skal innenriksdepartementet ønske å frata de fire britiskpakistanerne deres britiske statsborgerskap. FOTO: Handout/REUTERS
SEKSUALFORBRYTERE: Med klokken fra venstre topphjørne er Arshid Hussain, Basharat Hussain, Bannaras Hussain, Shelley Davies, Karen MacGregor og Quarban Ali. De seks ble onsdag dømt for seksualforbrytelser, inkludert voldtekt av unge jenter. Nå skal innenriksdepartementet ønske å frata de fire britiskpakistanerne deres britiske statsborgerskap. FOTO: Handout/REUTERS Foto: Handout

Vil bruke terrorlov til å frata seksualforbrytere statsborgerskap

Innenriksdepartementet i Storbritannia vil frata seksualforbrytere statsborgerskapet og kaste dem ut av landet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forslaget om å bruke antiterrorlovgivning for å frata seksualforbrytere deres britiske statsborgerskap, kommer etter en rekke brutale gjengvoldtekter i Storbritannia.

Tidligere denne uken ble seks medlemmer av en gjeng dømt for seksualforbrytelser mot tenåringsjenter i Rotherham – inkludert voldtekt, tvungen prostitusjon, frihetsberøvelse og seksuelt overfall.

Fire av disse er britisk-pakistanske, hvorav tre er brødre.

Nå ser det britiske innenriksdepartementet på muligheten for å frata disse deres britiske statsborgerskap for deretter å kaste dem ut av landet og deportere dem til Pakistan, ifølge The Independent.

– Statsborgerskap er et privilegium, ikke en rettighet. Innenriksdepartementet kan frata enkeltpersoners statsborgerskap der det er i offentlighetens beste å gjøre det, sier en talsperson fra departementet til Sky News.

Vedtok «terrorlov»

I 2014 vedtok Storbritannia en lov som gjorde det lettere å frata personer med dobbelt statsborgerskap deres britiske pass. Loven sier nå at statsborgerskap kan fratas hvis det «bidrar til offentlighetens beste».

Dette var hovedsakelig ment for terrorister som kunne utgjøre en trussel mot det britiske samfunnet, og frem til nå har bruken av denne loven vært begrenset til terrorister og terrorsympatisører.

The Independent, som kom med avsløringen torsdag, skriver at deres kilder sier at loven ikke er begrenset til terrorister.

Vil kaste ut pedo

Dette kommer også like etter at pedofile Shabir Ahmed (63) igjen står i retten.

Han ble dømt til 22 års fengsel for seksualforbrytelser i 2012. Ahmed skal ha vært en fremtredende figur i en ring av seksualforbytere som neddopet jenter helt nede i 13-årsalderen for å «sende dem rundt for sex», skriver The Telegraph.

I forrige uke møtte Ahmed i retten igjen da Innenriksdepartementet ønsket å frata ham hans britiske statsborgerskap, for senere å deportere ham.

Ahmed svarte med å hevde seg offer for en konspirasjon for å utdrive muslimer fra landet, og har levert en klage til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

I 2014 ble en britiskfødt mann og hans tre sønner deportert og fratatt sine britiske statsborgerskap på grunn av påståtte bånd til terrorgrupper.

Siden 2000 har 37 personer mistet sitt statsborgerskap på grunn av slike forhold.

Ikke mulig i Norge

I Norge er det i utgangspunktet vanskelig å få dobbelt statsborgerskap til å begynne med. Regjeringen ble i 2014 enige om å utrede muligheten for å frata statsborgerskap til personer som opptrer sterkt til skade for statens sikkerhet. Frp-leder og finansminister Siv Jensen sa til NRK at dette var med formål å hindre radikalisering og terror i Norge.

Ifølge Lovdata er de kun mulig å frata noen statsborgerskapet deres hvis vedkommende ikke har løst seg fra et annet statsborgerskap eller fikk statsborgerskap på ugyldig grunnlag.

Norge har, ifølge den europeiske statsborgerskapkonvensjonen mulighet til å frata statsborgerskap i flere sammenhenger. Disse gjelder frivillig tjenestegjøring i fremmed militær styrke eller oppførsel «sterkt til skade for statens vitale interesser». Dette gjelder derimot ikke hvis det gjør at vedkommende blir statsløs.