TRUSSELBILDE: Den nye sjefen for E-tjenesten, Morten Haga Lunde, under fremleggelsen av Fokus 2016 onsdag. Foto: Scanpix
TRUSSELBILDE: Den nye sjefen for E-tjenesten, Morten Haga Lunde, under fremleggelsen av Fokus 2016 onsdag. Foto: Scanpix

E-tjenesten: – Russisk etterretning mot Norge utgjør en trussel

E-sjefen sier russiske aktører har hatt vedvarende aktiviteter mot norske myndigheter.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I sin årlige trusselvurdering la onsdag den nye sjefen for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, frem sin rapport for offentligheten.

– Russland har voksende stormaktsambisjoner og russisk etterretning mot Norge utgjør en trussel, sa Lunde blant annet.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide sa at trusselbildene endrer seg mye raskere enn før.

– Ringvirkningene av en verden i endring har for lengst nådd oss her hjemme. Vi lever i en veldig usikker tid. Den stabiliteten vi har vært vant til kan vi ikke lenger ta for gitt. Voldelig ekstremisme kjenner ingen grenser og menneskefiendtlige ideologier kan ikke stoppes i passkontroller, sa hun blant annet.

Det er sjette gang E-tjenesten legger frem sin årlige trusselvurdering, og Generalløytnant Morten Haga Lunde brukte mye tid på å snakke om vårt naboland, Russland.

– Russlands militære intervensjoner på Krim i 2014 og Syria i 2015, demonstrerer de største endringene vi har sett i russisk utenrikspolitisk vilje og evne de siste årene. Intervensjonene innebærer et klart linjeskift i russisk utenrikspolitikk. Hovedformålet i Syria var å komme et presset syrisk regime til unnsetting. Samtidig har engasjementet til hensikt å støtte opp om Russlands voksende stormaktsambisjoner. Russland ønsker å være en maktaktør i håndteringen av nåværende og fremtidige internasjonale konfliktspørsmål, sa Lunde.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde. Foto: Scanpix
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde. Foto: Scanpix

– En trussel mot Norge

Han fremholdt at selv om Russland ikke representerer en militær trussel mot Norge i dag, utgjør de en etterretningsmessig trussel.

– Selv om ikke Russland utgjør en konkret militær trussel mot Norge i dag, er det vår vurdering at utviklingen i Russland på sikt kan representere en betydelig potensiell risiko og utfordring for Norge. Russisk etterretningsvirksomhet mot Norge i det digitale rom utgjør derimot en trussel. Russiske aktører har hatt vedvarende aktiviteter mot norske myndigheter og virksomheter i 2015, og denne situasjonen ventes å fortsette, sa E-sjefen.

– Må utsette i nord

Etter etterretningstjenestens vurdering er den økonomiske situasjonen i Russland nå slik at landets planer for de arktiske strøk i Norges nærområde må nedskaleres eller utsettes.

– Kola-halvøya og de arktiske områdene er av grunnleggende betydning for Russlands evne for å utøve sin stormaktspolitikk. Utviklingen i russisk militærmakt øker signifikant deres evne til å påvirke Norge og alliertes handlefrihet i og utenfor nordområdene, sa Lunde.

En moderne militærmakt

Det russiske forsvaret har brukt betydelige beløp de siste årene på å modernisere sin kapasitet, noe E-sjefen mener de har lykkes med.

– Det russiske engasjementet i Syria viser en militærmakt som i stor grad har lykkes med sitt moderniseringsprogram. De har økt sin mobilitet, redusert reaksjonstiden og forbedret evnen til kommando og kontroll. Dette medfører at Norge står overfor et Russland med økt militær evne som innebærer mer og avansert militær aktivitet inn mot norske områder, sa Lunde.

– Endringer kan komme raskt

E-sjefen poengterte at vi må forberede oss på at vi kan oppleve å se hurtige omskiftninger i vårt naboland.

– Spenninger i det russiske samfunnet kan medføre politisk ustabilitet i tiden som kommer. Betydelig usikkerhet er knyttet til den innenrikspolitiske stabiliteten i Russland i årene som kommer. Uforutsigbarheten kan også gjøre seg gjeldende i Norges nærområder. Endringer i russisk opptreden kan komme raskt og uventet, og landet har tydelig vist vilje og evne til å benytte alle statens virkemidler for å sikre nasjonale interesser i og utenfor sine nærområder, sa Lunde.