VINDMØLLER PÅ LAND: Bildet er en visualisering av hvordan vindparken på Storheia på Fosenhalvøya vil se ut. Foto: Statkraft
VINDMØLLER PÅ LAND: Bildet er en visualisering av hvordan vindparken på Storheia på Fosenhalvøya vil se ut. Foto: Statkraft

Trøndersk vindkraft vil gi strøm til 170.000 norske hjem

De seks vindparkene som skal bygges vil koste om lag 11 milliarder kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stakraft varslet i en pressemelding i dag at de skal bygge ut landbasert vindkraft på Fosen, Snillfjord og Hitra i Trøndelag.

Dette vil bli Europas største landbaserte vindkraftanlegg.

– Dette blir det største vindprosjekt på land i Europa. Vi i Statkraft er veldig fornøyde i dag, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen til TV 2.

11 millioner kroner

Vindkraftanlegget skal bygges av Statkraft, TrønderEnergi og et konsortium ledet av Credit Suisse.

Omtrent 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW.

Prosjektets omfang er større enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag.

Når vindparkene står ferdige, vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året. Det tilsvarer strømforbruket til omkring 170 000 norske husholdninger eller omkring 750 000 sveitsiske eller britiske husholdninger.

Gode forhold for vindkraft

Anleggsarbeidet skal starte i andre kvartal i 2016, og etter planen skal alle parkene være ferdigstilt i 2020.

Vindparkene skal bygges på Fosenhalvøya, Hitra og Snillfjord. Dette er kystnære områder som har noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

– Årsaken til at vi satser på dette området, er at det har svært gode vindforhold, i tillegg til god infrastruktur, sier Rynning-Tønnesen.

Nye arbeidsplasser

Ifølge Rynning-Tønnesen vil det bli skapt omtrent 600 ny arbeidsplasser i anleggsperioden. Etter at vindparken er ferdig bygget, vil det stå igjen mellom 40 og 50 permanente arbeidsplasser. Konsernsjefen har stor tro på at vindparken vil skape utvikling i området.

– Vi ser at det har gitt stor utvikling på Smøla, hvor Norges første vindpark ble bygget. Når vi nå skal bygge noe så stort, så vil det føre til internasjonal interesse, sier Rynning-Tønnesen.

Åfjord er en av kommunene hvor det vil bli utbygging av vindparker. I tillegg blir kommunen knutepunktet når det gjelder logistikk. Åfjords ordfører håper at utbyggingene vil gi positive ringvirkninger for bygda.

– Prosjektene vil gi etterspørsel etter en rekke tjenester. Lokalt næringsliv har jobbet målrettet for at de kan levere mange av disse tjenestene. Mange har en forventning om at utbyggingene kan gi bygda noe tilbake, sier ordfører Vibeke Stjern (Ap) i en pressemelding.

Fornybar energi

Næringsminister Monica Mæland (H) påpeker at prosjektet vil ha stor betydning for Norges satsing på fornybar energi.

– Dette er et av de absolutt største industriprosjektene i fastlands-Norge. Prosjektet vil være et betydelig løft for satsingen på ny fornybar energi i Norge, sier sier Mæland i en pressemelding.

Miljøorganisasjonen Zero kaller utbyggingen av vindkraftanlegget for en veldig god nyhet for alle som er opptatt av klima.

Naturvernforbundet er skuffet

Naturvernforbundet er på sin side svært skuffet over vindkraftutbyggingen på Fosen.

– Når fornybar energi skal bygges ut, må vi ta vare på naturen, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, i en pressemelding.

Naturvernforbundet mener at både vernede områder og truede dyrearter vil bli berørt av det nye vindkraftanlegget.

– Store mengder verdifull natur som i dag er uten inngrep, vil nå gå tapt. Det dreier seg om halvparten av den urørte kystnaturen som er igjen i Sør-Trøndelag. Vernet vassdrag og truede fuglearter vil bli berørt. Det samme gjelder et viktig sørsamisk reindriftsområde, sier Steinar Nygaard, leder i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag.