Pressens Faglige Utvalg uttaler at TV 2 har brutt god presseskikk jf. Vær varsom-plakatens paragraf 4.1, 4.7 og 1.5 i sak nr. 368/15 (les uttalelsen under). FOTO: PFU
Pressens Faglige Utvalg uttaler at TV 2 har brutt god presseskikk jf. Vær varsom-plakatens paragraf 4.1, 4.7 og 1.5 i sak nr. 368/15 (les uttalelsen under). FOTO: PFU

PFU: – TV 2 har brutt god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg uttaler at TV 2 har brutt god presseskikk jf. Vær varsom-plakatens paragraf 4.1, 4.7 og 1.5 i sak nr. 368/15.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Publiseringen denne saken relaterer seg til, inngikk i Pressens Faglige Utvalgs sak nr. 368/15. Det er her snakk om TV 2-programmet «Haterne. TV Spesial». Nettversjonen kan du se her.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Presselappen til Pressens Faglige Utvalg. FOTO: PRESSE.NO
Presselappen til Pressens Faglige Utvalg. FOTO: PRESSE.NO

Klagen gjelder programmet «Haterne. TV Spesial» sendt på TV 2. Programmet var basert på deler av TV 2s nettserie «Haterne», der kjente personer konfronterte nettroll.

Klager er en av personene som ble oppsøkt av TV 2 for å bli konfrontert med det han hadde ytret på Facebook om en tidligere deltaker i Farmen. Klager reagerer på måten han ble oppsøkt på – hjemme på døra, uten forvarsel – og han anfører at han avslo å delta i programmet ved alle henvendelser han fikk fra TV 2. Slik klager ser det, er TV 2s anonymisering ikke tilstrekkelig, og han mener seg derfor gjenkjent. Klager opplyser at publiseringen har vært belastende for familien, og det klages også med samtykke fra klagers ektefelle, ettersom det også er brukt sladdete bilder av henne i sekvensen der klager oppsøkes. For øvrig reagerer klager på tittelen som er brukt i tilknytning til nettpubliseringen av episoden han er en del av. Han understreker dessuten at det var figuren i Farmen han kommenterte, og at han absolutt ikke hater personen.

TV 2 kan ikke se å ha brutt noen punkter i Vær Varsom-plakaten (VVp), og mener programserien retter søkelyset mot «et uttalt problem» og at serien er «trygt innenfor medienes samfunnsoppdrag». Redaksjonen forklarer at den har fokusert på å følge opp involverte parter i arbeidet med serien, og at den derfor har vært i kontakt med klager flere ganger; klager skal også ha fått mulighet til komme med synspunkter på hvordan TV 2 planla å publisere. TV 2 forklarer at anonymiseringen ble vurdert nøye, og at hensikten var at ingen ukjente skulle gjenkjenne klager. TV 2 anfører også at klager selv har oppsøkt offentligheten med fullt navn og bilde da han ytret seg på Facebook, og redaksjonen mener han derfor må «påregne at man kan bli bedt om å svare for sine ytringer». Når det gjelder klagers ektefelle, innvender TV 2 at hun også er anonymisert og at det ikke rettes noen kritikk mot henne.

Pressens Faglige Utvalg kan forstå at det oppleves ubehagelig å bli oppsøkt privat av media, og konfrontert med det man har ytret seg om andre, særlig når det skjer uten forvarsel. Utvalget vil imidlertid på generelt grunnlag minne om at ytringer på nettet også er en del av samfunnsdebatten, og derfor noe pressen i utgangspunktet har rett til å informere om.

Utvalget konstaterer at bakgrunnen for at klager ble oppsøkt av TV 2, handler om hva han skal ha skrevet om en annen person på nett, en tidligere Farmen-deltaker, som har fremstått som kontroversiell og vekket både debatt og harme etter sine handlinger i realityserien. Det er altså en karikering klager har kommentert, en karikatur som dessuten er skapt av TV 2 gjennom vinklingen i programmet Farmen.

Ut fra det som fremkommer i tilsvarsrunden, registrerer utvalget at TV 2 har valgt å konfrontere en engasjert tv-seer, men at vedkommende ikke har uttrykt trusler eller hat i kommentarene. Utvalget stiller seg derfor kritisk til at nettopp klager er valgt i denne sammenheng.

Utvalget registrerer at TV 2 mener at det ikke foreligger brudd på noen av Vær Varsom-plakatens punkter. Utvalget synes likevel det er åpenbart – på bakgrunn av hva klager har ytret og i hvilken kontekst dette er fremsatt – at vedkommende ikke skulle vært konfrontert på denne måten, jf. Vær Varsom-plakatens krav til saklighet og omtanke (punkt 4.1), og at klager heller ikke skulle vært gjenkjennelig for en nær krets som følge av publiseringen, jf. VVp-punkt 4.7.

Videre viser utvalget til VVp-punkt 1.5 om at det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep. I denne saken mener utvalget at TV 2 har satt dette punktet på hodet og tvert imot utsatt klager for en opplevelse han burde vært foruten.

TV 2 har brutt god presseskikk.

Oslo, 18. februar 2016

Alf Bjarne Johnsen, Tone Angell-Jensen, Alexander Øystå, Liv Ekeberg, Eva Sannum, Henrik Syse, Reidun Førde