Barnevernet i Namdalen «glemte» 53 barn

Til sammen 53 barn ble ofre for lovbrudd fra barnevernet. Barna som trengte det mest fikk ingen hjelp fra barnevernet. Ulovlige henleggelser førte til en historisk straff.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

15 barn ble boende i hjem som de burde ha blitt flyttet fra. 38 barn fikk ikke hjelpetiltak de burde ha hatt. Alt skyldes at det daværende barnevernet i Midtre Namdal samkommune ulovlig henla saker som de ikke nådde å behandle innenfor en lovpålagt frist.

– Det hele er absurd, trist og totalt uakseptabelt, sier direktør i tilsynsmyndigheten hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Erik Stene.

Historisk straff

I november 2014 skjedde det høyst bemerkelsesverdige at Riksadvokaten ila en foretaksstraff til Midtre Namdal samkommune, bestående av kommunene Overhalla, Namsos, Fosnes og Namdalseid, for «grov uforstand i tjenesten».

Riksadvokaten sier at det ble begått lovbrudd da saker som omhandlet 141 barn ble henlagt ulovlig. Med dette ville Riksadvokatembetet fortelle landets kommuner at det straffer seg å la barnevernet begå lovbrudd.

53 barn som ble ofre får hjelp i dag

– Barn levde i familier der blant annet rus, vold og overgrep forekom, sier dagens barnevernsleder, Kirsti Myrvang, som overtok som leder etter at den skandaløse behandlingen hadde blitt avdekket.

SJEF: Kirsti Myrvang har overtatt som leder for barnevernet i Midtre Namdal samkommune. FOTO: TV 2       
SJEF: Kirsti Myrvang har overtatt som leder for barnevernet i Midtre Namdal samkommune. FOTO: TV 2       

Hun forteller at jobben med å ordne opp i ettertid har vært knallhard, og pågår fremdeles, men garanterer at nye bekymringsmeldinger som nå tikker inn til barnevernet blir behandlet etter lovens bokstav.

– 15 barn ble tatt ut av hjemmene sine, og 38 fikk de hjelpetiltak som de hadde behov for, sier Myrvang.

Det «nye» barnevernet i Midtre Namdal samkommune er sterkt oppbemannet som følge av tilsynets avsløringer.

Er du eller noen du kjenner rammet av denne saken? Kontakt vår reporter på hve@tv2.no.

Alarmen gikk

– Det begynte med at vi mottok en alarmerende melding fra barnevernet et annet sted i Trøndelag, og da vi begynte å se på praksisen med ulovlige henleggelse, var forholdet så graverende at vi ble nødt til å politianmelde dette, forteller Erik Stene hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

– Det dreide seg om systematiske henleggelser for et stort antall barn, og grovheten og systematikken i dette tilsa en politisak, sier Stene.

– En tragedie uten like

Barnerettsadvokat Cecilia Dinardi har tidligere bistått flere av barna i Namdalen som ikke fikk den hjelpen de skulle ha fått.

– Dette er jo en tragedie uten like. Mange av de barna sliter jo veldig mye som voksne i dag, sier hun til TV 2.

Mange av sakene er grove:

– I konkrete tilfeller ble barn utsatt for grov vold, og i noen tilfeller overgrep, som pågikk uten at det ble tatt grep, fortsetter hun.

Tilsynsmyndigheten gjenåpnet 150 saker vedrørende 141 barn, (fra perioden 2008 til 2012) som alle hadde vært gjenstand for bekymring, og som barnevernet hadde lagt bort med den forklaring at «tidsfristen var gått ut».

– Vi må huske på at i alle disse sakene hadde barnevernet allerede konkludert med at det var grunn til bekymring, presiserer Stene.

– Og de barna som ble rammet av henleggelsene, fikk altså ingen hjelp!

Utsatt for mye grov vold – daglig

Fra høsten 2010 fikk barnevernet inn flere bekymringsmeldinger angående et barn som mange var bekymret for. Året etter ble det gjennomført et hjemmebesøk hvor barnevernet ikke undersøkte påstandene om vold i familien og det gikk derfor nærmere to år før det kom for en dag at barnet var svært voldsutsatt. Et avhør i 2012 avslørte endelig at ungen var blitt utsatt for mye og grov vold – daglig.

VELFERDSDIREKTØR: Erik Stene er velferdsdirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. – Da vi mottok den første varslinga, gikk alarmen, sier han. FOTO: TV 2
VELFERDSDIREKTØR: Erik Stene er velferdsdirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. – Da vi mottok den første varslinga, gikk alarmen, sier han. FOTO: TV 2

Mange barn sliter

– Vi må innse at det gjenstår mye arbeid, erkjenner barnevernsleder Kirsti Myrvang, for mange av disse unge har i dag liten tillit til voksne. Noen sliter psykisk, og en del har en svært utfordrende atferd.

Dagens barnevernsstab tar alle bekymringsmeldinger på alvor, understreker Myrvang, som håper at tilliten til barnevernet i samkommunen er gjenopprettet.

Tilsynsmyndighetene konkluderer i dag med at dagens barnevernstjeneste utfører godt arbeide.