VENTER PÅ ETTERFORSKNING: Louis Anda representerer foreldrene til 13-åringen som døde. Han mener politiet bruker for lang tid på etterforskningen. Foto: Jan Egil Fimreite/Sogn Avis
VENTER PÅ ETTERFORSKNING: Louis Anda representerer foreldrene til 13-åringen som døde. Han mener politiet bruker for lang tid på etterforskningen. Foto: Jan Egil Fimreite/Sogn Avis

Advokat om den døde 13-åringen: – Hun hadde krav på hjelp fra foreldrene

Foreldrene til den døde 13-åringen ga barnevernet beskjed om epilepsimistankene. Politiet starter sin etterforskning først neste uke.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Louis Anda har politianmeldt barnevernet for uaktsomhet og tjenesteforsømmelse, etter at en 13 år gammel jente døde under barnevernets omsorg.

Anmeldelsen er levert på vegne av 13-åringens foreldre.

Anda sier til TV 2 at foreldrene fortsatt hadde foreldreansvar, og at barnevernet burde lyttet til deres varsel om jentas helsetilstand.

– Etter en omsorgsovertakelse er det fortsatt foreldrene som har foreldreansvar, slik dette er beskrevet i Barneloven §30, sier Anda til TV 2.

Rett og plikt

Loven slår blant annet fast at den som har foreldreansvaret «har rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold», og at foreldreansvaret skal utøves ut fra barnas interesser og behov.

– Medisinske forhold er i alle høyeste grad innenfor dette, sier Anda.

Han sier videre at Barnevernslovens paragraf 4-12, som brukes når barnevernet overtar omsorgen for barn, dreier seg nettopp om omsorgsovertakelse.

– I denne saken er det ikke fattet vedtak om at foreldreansvaret er fratatt dem, sier han.

– Varslet barnevernet

Advokaten sier jentas foreldre oppdaget at epilepsien hun hadde som liten, så ut til å være på vei tilbake.

– Foreldrene varslet barnevernet om dette i midten av januar, men fikk beskjed om å skrive et brev. Jeg sendte dette brevet, etter en samtale med fastlegen. Det neste vi hører, er at barnet ikke lever lenger, sier Anda.

Barneloven §30

Innhaldet i foreldreansvaret.

Barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har foreldreansvaret. Dei har rett og plikt til å ta avgjerder for barnet i personlege tilhøve innanfor dei grensene som §§ 31 til 33 set. Foreldreansvaret skal utøvast ut frå barnet sine interesser og behov.

Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad.

Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode.

Om retten til å ta avgjerd for barnet i økonomiske tilhøve gjeld reglane i verjemålslova 22. april 1927 nr. 3

Han sier et viktig poeng i saken er at foreldrene ble oversett da de varslet, selv om de fortsatt formelt hadde ansvaret.

Barnevernet trodde ifølge Anda at jenta hadde angstanfall.

– Jeg tok det opp med fastlegen, men han hadde ingen tro på dette. Jeg sa dette til barnevernet. Det var som å snakke til en stein, sier Anda.

Ikke startet etterforskning

Advokaten stiller seg kritisk til at politiet ikke har startet etterforskning ennå. Lensmannen i den lille kommunen, som TV 2 holder anonym for ikke å identifisere noen av partene, sier etterforskningen vil starte først neste uke.

– Dette er en sak som ikke løper fra oss. Påtaleansvarlig er på ferie, vi ønsker å koble inn henne før vi går videre med etterforskning, sier lensmannen til TV 2.

– Advokaten til de biologiske foreldrene mener dere bruker for lang tid?

– Det er ikke så lang tid vi snakker om. Det går en liten uke før vi er i gang for alvor. Vi vil ikke tape på det, sier han.

– Viktig med tidlige avhør

Advokat Anda på sin side mener det er viktig for politiet å komme i gang tidlig.

– Det er ikke gjort noen avhør. Det er viktig med raske avhør før alle aktører snakker sammen, sier han.

Lensmannen svarer med at politiet må prioritere.

– I en ideell verden hadde det vært greit å komme i gang i dag eller i går. Men vi har mange oppgaver og må prioritere, sier han.

Obduksjonsrapporten konkluderer ikke med noen klar dødsårsak, men utelukker ikke at epilepsi kan være årsaken.

TV 2 lyktes ikke med å komme i kontakt med lederen for barneverntjenestene torsdag.