Barnevernet i 33 av 36 kommuner bryter loven

Mange kommuner henlegger bekymringsmeldinger uten å undersøke dem. – Rydd opp, sier Helsetilsynets direktør.

Mange kommuner henlegger bekymringsmeldinger i stor grad. På oppdrag fra Statens Helsetilsyn, gjennomførte fylkesmennene tilsyn i 36 kommuner i 2015 og tilsynet fortsetter nå i 2016.Tilsynsrapportene avdekker brudd på lov eller forskrift i hele 33 kommuner - uten at dette har ført til større konsekvenser for kommunene.Uforsvarlig håndteringEn stor andel

Mer innhold fra TV 2