SLOTTSPARKEN: Det var her, i Slottsparken, at «Marte» forklarer hun ble overfalt og voldtatt i august 2013. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2
SLOTTSPARKEN: Det var her, i Slottsparken, at «Marte» forklarer hun ble overfalt og voldtatt i august 2013. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

Voldtatte fikk 55 millioner i 2015 – «Marte» var en av dem

Bare halvparten av dem som anmelder voldtekt søker om voldsoffererstatning. – Erstatningen er viktig, ikke minst for å føle at man blir trodd, mener Marte, som selv ble utsatt for en voldtekt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ferske tall fra Kontoret for Voldsoffererstatning som TV 2 har fått tilgang på viser at 55.302.081 kroner ble utbetalt i erstatning til totalt 304 voldtektsofre i 2015.

Samtidig ble 2.270.842 kroner utbetalt i erstatning til personer som var utsatt for voldtektsforsøk.

Bare halvparten søker

Totalt søkte 581 personer om voldsoffererstatning i 2015 etter å ha anmeldt voldtekt etter straffelovens paragraf 192.

Flere av sakene er gamle, og strekker seg så langt tilbake i tid som før 1994.

I 2014 ble det anmeldt 1138 voldtekter i Norge, og Ivar Andre Holm ved kontoret for voldsoffererstatning mener for få benytter seg av ordningen. Også i saker som blir henlagt av politiet kan den fornærmede ha krav på erstatning.

– Det anmeldes langt flere voldtekter enn antallet søknader vi får inn. Om ikke alle bør søke, så bør iallefall flere gjøre det, sier Holm.

Samtidig fikk 277 personer avslag på sine søknader om voldsoffererstatning. Dette er et avslag som kan påklages.

Voldsoffererstatning

Dersom du er blitt overfalt, slått ned, voldtatt eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha rett til voldsoffererstatning fra staten.

Dersom voldsofferet dør, kan de etterlatte ha rett til erstatning. Det må være klart sannsynliggjort at det har skjedd en straffbar voldshandling.

Oversikt over samlede utbetalinger i alle typer voldssaker fra 2011 – 2015 :

2015: kr 382 528 059

2014: kr 413 471 400

2013: kr 530 794 300 (spesielt høyt pga. utbetalinger etter 22. juli)

2012: kr 297 250 729

2011: kr 218 865 300

Kilde: Kontoret for voldsoffererstatning

– I flere av disse sakene hadde det vært en fordel med tidlig anmeldelse og søknad. Da hadde nok flere av søknadene endt med innvilgelse. Tidlig bevissikring og avhør viktig i disse sakene som ofte står i en vanskelig bevismessing situasjon, sier Holm, som understreker at også de har en bevisbyrde som må oppfylles, selv om den er noe lavere en domstolenes.

– Viktig å bli trodd

TV 2 har tidligere fortalt om «Marte» (23), som skal ha blitt overfalt og voldtatt ved Slottsparken i Oslo i 2013.

I 2014 fikk hun avslag på sin søknad om voldsoffererstatning, men i februar 2015 fikk innvilget 150.000 kroner i erstatning etter å ha klaget saken inn til Erstatningsnemnda til voldsofre.

– Det å få et avslag i første runde var tøft, men etter at jeg fikk innvilget erstatningen føler jeg at jeg er blitt trodd. Det har hjulpet meg veldig, sier hun.

Da saken til Marte ble anmeldt ble den høyt prioritert i Oslo politidistrikt, og de gikk blant annet ut med overvåkningsbilder av en person de mente kunne ha noe med voldtekten å gjøre.

Det ble også funnet en ufullstendig DNA-profil. Det eneste som manglet var gjerningsmannen - han er fortsatt ikke tatt, og saken ble henlagt.

– Jeg synes alle som har opplevd en voldtekt skal søke om erstatning. Penger gjør ikke det som har skjedd noe bedre, men de kan gjøre en del praktiske ting enklere. Også handler det om å bli tatt på alvor, å bli trodd, selv om kanskje ikke gjerningsmannen blir funnet eller dømt, sier hun.