Åsted Norge: Asbjørn Hansen, Jens Christian Nørve, Hanne Kristin Rohde og John Christian Elden. FOTO: TV 2
Åsted Norge: Asbjørn Hansen, Jens Christian Nørve, Hanne Kristin Rohde og John Christian Elden. FOTO: TV 2 Foto: Jonas Fabritius Christoffersen

Dømt for svindel mot Åsted Norge-programleder

ID-tyven som utga seg for å være Jens Christian Nørve, ble imidlertid frifunnet for hackingen han utførte i varetekt i Halden fengsel.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

To menn som i fjor høst måtte møte i Oslo tingrett som tiltalte for omfattende svindel og bedrageri, er dømt til fengselsstraffer på henholdsvis 4,5 år og to år og åtte måneder.

En tidligere realitydeltaker (32) og hans kompanjong (31) brukte identitetene til blant andre Åsted Norge-programleder Jens Christian Nørve, en av Norges rikeste menn og en IT-gründer for å lure til seg falske kredittkort, leiebiler, hotellopphold, flybilletter og teknisk utstyr, heter det i den 104 sider lange dommen fra Oslo tingrett.

Bedrageriene, som omtales som grove, utgjør samlet sett 1,8 millioner kroner. I tillegg kommer forsøk på opp mot 1,2 millioner kroner. De to vennene ble kjent fordi de tidligere har sonet i fengsel sammen.

Realitydeltakeren, som også er dømt for brudd på våpenloven og oppbevaring av rundt en kilo amfetamin, er dømt til fengsel i fire år og seks måneder, med 360 dager fratrekk for utholdt varetekt. Dommen gjelder 13 identitetskrenkelser, 16 grove bedragerier og åtte forsøk på grove bedragerier.

Hans medsammensvorne er dømt til to år og åtte måneders fengsel, med 331 dager fratrekk for utholdt varetekt. Dommen gjelder 18 grove bedragerier samt syv forsøk på grove bedragerier. Han dømmes også for 14 tilfeller av identitetskrenkelser, ett tilfelle av dokumentfalsk samt heleri.

Frifunnet for «skurkechat»

31-åringen ble imidlertid frifunnet for hackingen av Halden fengsels IP-baserte TV-system. Mens han satt i varetekt skaffet han seg tilgang til Halden fengsels sentralserver, fremgår det av dommen:

«XX opprettet en webbasert chat og han fikk på denne måte skaffet seg tilgang nettet. XX gjorde slik at flere innsatte ble istand til å opprette en chattefunksjon fra cellene sine og koble seg på en såkalt «skurkechat». YY (IT-konsulent i Halden fengsel, red. anm.) har forklart at man må ha et meget godt kunnskapsnivå innen data for å klare «hacking». Han har brutt seg inn i et system ved å ha overhindret sikkerhetssperrene og på denne måten sikret seg tilgang til dette.»

Retten mener det er usikkert om fengselets datasystem var tilstrekkelig sikret, og at det er tvil om at 31-åringen «uberettiget må ha overskredet en eller annen form for beskyttelse eller hindring». Samtidig slår Oslo tingrett fast at den svært datakyndige 31-åringen, som er tidligere domfelt ti ganger, har utvist «et fast forbrytersk forsett».

Modus avslørt av skypelogg

Ved flere anledninger utga 31-åringen seg for å være Nørve, og opprettet blant annet mobilabonnement og bilforsikring i hans navn.

De to var mistenkte i en stor narkotikasak, og ble begge varetektsfengslet i Danmark august 2014. I april 2015 slapp de ut av dansk varetekt. Måneden etter aksjonerte norsk politi mot dem, og i beslaget fant politiet bevis som kastet lys over saken:

«Ved pågripelse av ZZ (den 32 år gamle realitydeltakeren, red. anm.) i mai 2015 ble det tatt beslag i en Macbook Pro, samt en telefon som inneholdt en skypelogg mellom de tiltalte. I denne skypen samtales det om ulik utnyttelse av identiteter, opprettelse av domener og anvendelse av 11 – som er fødselsnumre. Retten er av den oppfatning at skypeloggen kaster lys over de tiltaltes modus, og er således et bevis i saken.»