VIL ENDRE: Byrådet skal hete byregjering, og lederne for de 15 bydelsutvalgene skal hete bydelsordførere. FOTOMONTASJE: NTB SCANPIX
VIL ENDRE: Byrådet skal hete byregjering, og lederne for de 15 bydelsutvalgene skal hete bydelsordførere. FOTOMONTASJE: NTB SCANPIX

Dette blir Oslos 15 nye «ordførere»

Raymond Johansen vil kalle lederne for hovedstadens 15 bydeler for «bydelsordførere».

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne uken samlet Raymond Johansen (Ap) byrådet til møte i Oslo rådhus, der de vedtok å endre navnet til byregjering.

Selv om byregjeringsleder Johansen kritiseres for at endringen er ulovlig og pompøs, lever han godt med kritikken.

Av saksdokumentene fra møtet fremgår det at kommuneadvokaten har gjort en syv siders vurdering av lovligheten. Byrådet får støtte: Oslo kommune står fritt til å betegne sitt kommuneråd som «byregjering», skriver kommuneadvokaten.

Konstituert kommunaldirektør Trond Andersen opplyser til TV 2 at brevet fra kommuneadvokaten er svar på en muntlig forespørsel om saken. Av brevet fremgår det at det også er aktuelt å endre navnet på «leder av bydelsutvalg» til «bydelsordfører».

TV 2 har spurt lederne av Oslos 15 bydelsutvalg om hva de synes om at de snart kan kalle seg for «ordførere». Dette er svarene vi har fått:

Knut Røli (Ap), foreløpig leder av Alna bydelsutvalg:

– Når vi i Oslo har direktevalg til hvert bydelsutvalg, bør en se på navnebruken. Bydelsutvalg kan for mange høres ut som et rent utvalg, men vi fatter viktige beslutninger til beste for innbyggeren i aktuelle bydeler. Da er det mer naturlig å kalle dette bydelsstyrer. Leder for dette styret bør da kunne tituleres bydelsordfører.

Line Oma (Ap), leder av Gamle Oslo bydelsutvalg:

– Jeg er veldig fornøyd med å få tittelen «bydelsordfører» - først og fremst fordi det blir enklere å presentere meg for folk jeg møter i bydelen, og det sier mer om hva som er rollen min. Dette er et lite skritt i riktig retning for å gjøre bydelsstyret mer kjent for folk og øke kontakten mellom lokale folkevalgte og innbyggere.

Arve Edvardsen (H), leder av Nordstrand bydelsutvalg:

– Jeg er personlig ikke så veldig opptatt av egen tittel, men mer opptatt av hvordan det nye bydelstyrereglementet vil se ut i forhold til om byrådet (som det fortsatt heter) vil følge opp valgløfter og byrådserklæring om mer makt til lokalpolitikerne på bydelsnivå. Dette reglementet arbeider byrådslederens kontor med nå og skal være klart i løpet av våren.

Jens Jørgen Lie (H), leder av Frogner bydelsutvalg:

– Tittelen er ikke viktig. Frogner bydel med sine 56.000 innbyggere ville vært Norges 12. største kommune om det var en fullverdig kommune, så om dette bidrar til at innbyggerne får større innsikt i hva et bydelsutvalg har ansvar for, så er det positivt. Til syvende og sist er det BU-lederens ansvar å sørge for at dette skjer, og jeg er usikker på om en endring av tittel vil ha avgjørende betydning i så måte.

Helge Stoltenberg (Ap), leder av Sagene bydelsutvalg:

– Det å bytte fra bydelsutvalgsleder til bydelsordfører tror jeg vil være oppklarende og tydeliggjøre hvilken rolle og oppgaver jeg har i bydelen. Ordet ordfører er en godt innarbeidet tittel som mange vil ha klare assosiasjoner til. Samtidig er det viktig at det er ordføreren som er ordfører i Oslo og at bydelsordførerne har andre og mindre oppgaver. Til slutt vil jeg legge til at for meg er ikke dette en viktig sak, for vi i bydelsutvalgene i Oslo har mange andre saker og oppgaver som opptar oss, som full barnehagedekning og en bedre eldreomsorg.

Marius Sjømæling (Ap), leder av Grünerløkka bydelsutvalg:

– Jeg synes det er hyggelig om tittelen endres og at det bidrar til en ryddig presisering som gir innbyggerne i bydelene en bedre forståelse av hvilken rolle lederen for bydelsutvalget har. Samtidig er det viktigere at bydelsutvalget får endret navn til bydelsstyre og at helheten gjør det enklere å forstå for enda flere hva bydelsutvalgene faktisk er. Bydel Grünerløkka nærmer seg 60.000 innbyggere og vi har et årlig budsjett i bydelen på over 1,4 milliarder som bydelsutvalget har ansvar for. En tydeliggjøring av navnet på bydelsutvalget til bydelsstyret og lederen som bydelsordfører vil kanskje kunne bidra til en sårt tiltrengt vitalisering av Oslo-offentligheten.

Anne Christine Kroepelien (H), leder av St.Hanshaugen bydelsutvalg:

– Jeg synes at navneendringen er litt «jålete», men for meg spiller det ingen rolle hva posisjonen kalles. Jeg er opptatt av innholdet av posisjonen, og muligheten den gir til å sette i gang prosjekter og gjøre St.Hanshaugen til en enda bedre bydel for alle vi som bor her.

Rashid Nawaz (Ap), leder av Stovner bydelsutvalg:

– Jeg tror dette er en hensiktsmessig og ryddig presisering som gir innbyggerne i bydelene en bedre forståelse av hvilken rolle lederen for bydelsutvalget har. Ved å gi bydelsutvalget et nytt navn som bydelsstyre blir det forhåpentligvis lettere å skape forståelse for at det er dette utvalget som styrer bydelen. Husk at bydelene i Oslo har budsjetter på samlet 18,6 milliarder kroner og at innbyggertallet er mellom 40.000 og 60.000 innbyggere. Det er få kommuner i Norge som har flere innbyggere enn bydelene i Oslo. En tydeliggjøring av navnet på bydelsutvalget til bydelsstyret og lederen som bydelsordfører vil også kunne bidra til en sårt tiltrengt vitalisering av Oslo. En slik tittel er ikke viktig for meg personlig, men jobben vi gjør er den samme som ordførerne i landets kommuner, så det er en naturlig sammenlikning som blir lettere å forstå ved en slik navneendring.

Lars Asbjørn Hanssen (H), leder av Vestre Aker bydelsutvalg:

– I dag står det bydelsleder på mitt visittkort og det er en rimelig dekkende tittel. Skal den endres til bydelsordfører så må vel bydelsutvalget endre navn. Som i dag blir dette en bastard. Det hadde vært bedre å starte med å utvide BU sitt ansvarsområde først, og deretter se hva dette er naturlig å benevne det, slik at det blir sammenheng mellom navn og gavn. Mange oppgaver kunne vi gjennomføre enklere, rimeligere og raskere med en noe annen fordeling av oppgavene mellom bystyret og bydelsutvalgene og vi kunne drifte bydelen mere effektivt, derved rimeligere.

Kristin Sandaker (Ap), leder av Østensjø bydelsutvalg:

– Endringen kan gi innbyggerne i Bydel Østensjø enda bedre forståelse av den myndigheten og styringen både lederen og bydelsutvalget (styret) faktisk har med viktige velferdsgoder for barn, unge, voksne og eldre, og ikke minst utjevning og bedre folkehelse først og fremst gjennom forebygging. Bydel Østensjø har budsjett på rundt 1,6 milliard kroner og har 49.000 innbyggere. Det er få kommuner i Norge som har flere innbyggere enn bydelene i Oslo. En tydelig markering av både lederen og utvalgets faktiske innflytelse gjennom meningsbærende betegnelser vil gjøre at flere engasjerer seg i debatt og utvikling av sitt nærmiljø, i bydelen og i byen, og presse media til å dekke lokalpolitikk i større grad enn de gjør i dag.

Carl Oscar Pedersen (H), leder av Ullern bydelsutvalg:

– Dette er en mer presis og forståelig tittel.

– Er Oslos «statsminister»

Byregjeringsleder Raymond Johansen, som han nå tituleres, sa i Dagsnytt 18 at navneendringene kommer fordi det er mange som ikke vet forskjellen, og at det derfor er nødvendig å klargjøre:

– Vi har bydelsutvalg som vi ønsker å kalle bydelsstyre, og bydelsutvalgsledere som vi ønsker å kalle bydelsordførere. Hele greia har sin bakgrunn i at vi ønsker å klargjøre, sa Johansen.

Byrådslederen er Oslos «statsminister», står det på Oslo kommunes nettsider. Skjermdump
Byrådslederen er Oslos «statsminister», står det på Oslo kommunes nettsider. Skjermdump

På Oslo kommunes nettsider beskrives Byrådslederens kontor slik:

«Byrådet består av byråder, som tilsvarer statsråder i en regjering. Byrådslederen er Oslos «statsminister». Byrådslederens kontor er et slags «statsministerens kontor», med ansvar for å forberede, tilrettelegge og følge opp byrådets behandling av saker.»

Forslaget om navnebytte skal behandles av bystyret 2. mars. Inntil da må kommuneloven følges, fremgår det av kommuneadvokatens brev datert 11. november:

«Noe som er viktig, når en kommune benytter andre betegnelser enn hva kommuneloven gjør, er å holde fast ved hvilket organ det er tale om etter kommuneloven, slik at korrekte regler følges i det daglige. Dette må også fremgå i tilstrekkelig grad utad.»