SLITEN: Line Sommer Hoel fikk medhold i sin sak mot kommunen i en grov mobbesak. Men erstatning har hun enda ikke sett noe til. FOTO: PRIVAT
SLITEN: Line Sommer Hoel fikk medhold i sin sak mot kommunen i en grov mobbesak. Men erstatning har hun enda ikke sett noe til. FOTO: PRIVAT

LINE (25) TRODDE HUN VAR FERDIG MED MOBBEKAMPEN MOT KOMMUNEN:

– Jeg er så sliten, det er ikke flere tårer igjen

25 år gamle Line hevder ordføreren kom med et personlig løfte om at erstatningen skulle komme raskt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg hadde håpet at jeg nå endelig skulle få lov til å fokusere på å få et liv, sier Line Sommer Hoel (25).

Det har snart gått et år siden hun saksøkte Malvik kommune for en grov mobbesak, og flere måneder siden Sør-Trøndelag tingrett dømte kommunen erstatningsansvarlige.

Onsdag ble det kjent at Malvik kommunes advokat, Bjørn Morten Brauti, har bedt om ytterligere dokumentasjon for å utmåle erstatningssummen.

Brauti ønsker å utrede hvilke helseskader Hoel hadde før hun begynte på ungdomsskolen – selv om dommen slår fast at hennes problemer utelukkende henger sammen med voldtekten og mobbingen hun ble utsatt for på nettopp ungdomsskolen.

– Hadde ikke psykiske lidelser før ungdomsskolen

Hoel er skuffet over at kommunen velger å bruke ytterligere tid på å forhandle frem erstatningssummen.

– Jeg er bare så sliten, det er ikke flere tårer igjen. Jeg har ikke mer energi til å bli frustrert, tiden fremover må jeg bare ta dag for dag, sier hun.

25-åringen understreker at hun ser det som unødvendig at kommunen ønsker å oppnevne en ny sakkyndig, og at denne sakkyndige skal vurdere forhold som allerede er avgjort i en rettskraftig dom.

– Spørsmålet er avklart. Hun hadde ikke psykiske lidelser før ungdomsskolen, uttalte Hoels advokat, Arnfinn Andersen, til TV 2 torsdag.

– Dobbeltkommunikasjon

For Hoel føles det ekstra sårt med dobbeltkommunikasjonen hun opplever å ha fått fra kommunen.

– Jeg fikk en personlig sms og telefon fra ordføreren, hvor hun lovte å gi beskjed nedover til advokat og rådmann om at behandlingen av erstatningsutmålingen skulle gå så raskt som mulig. Hun sa de ønsket å sette min helse og menneskelige aspekter først, forteller hun.

Malvik-saken:

* Line Sommer Hoel (25) ble utsatt for grov mobbing på ungdomsskolen i Malvik i Sør-Trøndelag.

* 25-åringen har som følge av mobbing utviklet anoreksi, depresjon og har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse.

* I februar 2015 saksøkte hun hjemkommunen, på grunnlag av at de ikke gjorde noe for å stanse mobbingen mot henne.

* I oktober startet rettsaken mellom Sommer Hoel og Malvik kommune.

* 25. november ble Malvik kommune dømt som erstatningsansvarlige for de skader og tap Sommer Hoel er påført som følge av mobbingen.

* 18. desember bestemte formannskapet i Malvik å anke dommen.

* Mandag 4. januar 2016 trakk Malvik kommune anken, og dommen er gyldig.

* Våren 2016 skal erstatningssummen behandles i egen sak.

Nå kan det ta mange flere måneder før saken avsluttes og Hoel får erstatning fra kommunen.

– De sier én ting, men gjør noe helt annet. Hvorfor gir de meg falske forhåpninger når de har tenkt å kjøre videre i en omkamp om årsakssammenhengen? spør hun.

Ordfører i Malvik kommune, Ingrid Aune (Ap), svarer slik på Lines påstand:

– Partene er enige om skyldsspørsmålet og om at det foreligger erstatningsansvar. Jeg har ikke uttalt meg om erstatningsutmålingen fordi det er en egen sak som behandles i rettssystemet og ikke er oppe til politisk behandling, sier hun.

– Formannskapet er opptatt av at erstatningsutmålingen er basert på fakta for å sikre likebehandling etter loven og riktig erstatning.

Hun er derimot klar på at kommunen ønsker å avslutte saken så raskt som mulig.

– På grunn av menneskelige hensyn ønsker vi at saken skal behandles snarest mulig. Dette håndteres videre av kommunens advokat.

Avviser omkamp

Malvik kommunes advokat, Bjørn Morten Brautli, avviser at kommunen starter en omkamp.

– Retten har tatt stilling til erstatningsansvaret. Nå skal det foretas en erstatningsutmåling. Da har vi noe i jussen som heter adekvat årsakssammenheng. Det er helseskader som følge av mobbing ved Vikhammer ungdomsskole som skal erstattes, sa Brautli til TV 2 torsdag.

I skrivet til tingretten skriver advokaten følgende:

«For øvrig er det ingen tvil om at de helseplager saksøker hadde før hun begynte på ungdomsskolen også hadde betydning for hennes funksjon. De aktuelle helseplagene representerer derved en realisert sårbarhet, som saksøker ikke er ansvarlig for».

Brauti sier Høyesterett har slått fast at sakkyndige skal utnevnes i slike sammenhenger.

– Høyesterett har også sagt at erstatningsoppgjøret skal bygge på allment «akseptert medisinsk viten». En lege må altså vurdere saksforholdet, i dette tilfellet vil det si en psykiater. Dette er elementær rettslig fremgangsmåte, sier han.

Vil ha mer enn «pene ord i en pressemelding»

Hoel sliter i dag med traumer, anoreksi og panikkangst etter den grove mobbingen og voldtekten, og hverdagen består av sengehvile. Hun vil ikke gjette på om hun blir bedre av at saken avsluttes.

– Mine fremtidsutsikter er uansett dårlige, men jeg må i hvert fall få mulighet til å legge fokuset i livet på andre ting enn dette, ikke bare kjempe mot systemet år etter år.

– Jeg hadde en drøm om å bli veterinær, nå har livet blitt en kamp for å overleve til neste dag, sier Hoel.

Hun håper at Malvik kommune fremover vil gjøre ord til handling.

– Jeg har fremdeles et håp om at de skal gjøre som de faktisk har lovet, ikke at det bare står som pene ord i en pressemelding. Jeg skulle ønske de kunne se mine lidelser, i stedet for å bare si at de gjør det, avslutter hun.