OMKAMP: Lien Sommer Hoels advokat mener kommunen prøver på omkamp om ett av de mest sentrale punktene i mobbesaken hennes mot Malvik kommune. Foto: Privat
OMKAMP: Lien Sommer Hoels advokat mener kommunen prøver på omkamp om ett av de mest sentrale punktene i mobbesaken hennes mot Malvik kommune. Foto: Privat

Mener kommunen prøver på omkamp i Lines (25) mobbesak

Advokaten til Malvik kommune har bedt om ny utredning av Line Sommer Hoels helseskader.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lokalavisen Malviknytt fortalte onsdag at Malvik kommunes advokat, Bjørn Morten Brauti, har bedt Sør-Trøndelag tingrett opprette en sakkyndig psykiater.

Brauti ønsker å utrede hvilke helseskader Hoel hadde før hun begynte på ungdomsskolen. Sør-Trøndelag tingrett slo tidligere fast at hennes problemer henger sammen med voldtekten og mobbingen hun ble utsatt for på Vikhammer ungdomsskole.

Henvisning fra fastlege

Likevel ber kommunens advokat om ytterligere dokumentasjon, som skal tas med i forhandlingene om erstatningens størrelse.

I skrivet til Sør-Trøndelag tingrett peker advokat Brauti på en henvisning fra Line Sommer Hoels fastlege, til Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk.

– Henvisningen er skrevet mens saksøker fortsatt gikk på barneskolen. Det er helt åpenbart at saksøker som følge av de betydelige helseproblemene før hun begynte på Vikhammer ungdomsskole, skriver han i brevet, som Line Sommer Hoel har lagt ut på sin blogg.

I samme skriv ber han tingretten oppnevne en sakkyndig psykiater, og viser til at rettssaken gikk uten en rettoppnevnt sakkyndig. En psykolog ble kalt inn som vitne av Hoels advokat, men Brauti ønsker en uavhengig uttalelse fra en sakkyndig psykiater.

Malvik-saken

* Line Sommer Hoel (25) ble utsatt for grov mobbing på ungdomsskolen i Malvik i Sør-Trøndelag.

* 25-åringen har som følge av mobbing utviklet anoreksi, depresjon og har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse.

* I februar 2015 saksøkte hun hjemkommunen, på grunnlag av at de ikke gjorde noe for å stanse mobbingen mot henne.

* I oktober startet rettsaken mellom Sommer Hoel og Malvik kommune.

* 25. november ble Malvik kommune dømt som erstatningsansvarlige for de skader og tap Sommer Hoel er påført som følge av mobbingen.

* 18. desember bestemte formannskapet i Malvik å anke dommen.

* Mandag 4. januar 2016 trakk Malvik kommune anken, og dommen er gyldig.

* Våren 2016 skal erstatningssummen behandles i egen sak.

Advokat: – Spørsmålet er avklart

Line Sommer Hoels advokat, Arnfinn Andersen, sier til TV 2 at spørsmålene om Hoels helse er besvart i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

– Tingretten har tatt stilling til årsakssammenhengen, og legger til grunn at det er voldtekt og mobbing på ungdomsskolen som er årsaken til helseskadene, sier Andersen.

– Spørsmålet er avklart. Hun hadde ikke psykiske lidelser før ungdomsskolen, sier advokaten.

Han sier forhandlingene om erstatningsutmåling ennå ikke er i gang. Dersom motparten får medhold i sitt krav, kan det bli både sommer og høst før forhandlingene kommer i gang.

– Kommunen prøver seg på en omkamp når de trekker inn spørsmålet som er avgjort. Jeg vil ikke kalle det uthalingstaktikk, men jeg fikk inntrykk av at de skulle ta hensyn til Line i erstatningsutmålingen. Men vi har ikke en gang fått henvendelser vedrørende erstatningsutmåling, sier Andersen.

– Kan dette få hele saken til å stoppe opp?

– Nei, kommunen har begjært at det oppnevnes en sakkyndig. Vi har motsatt oss det, men retten må avgjøre. Men jeg må si at uttalelsen om menneskelige hensyn kommer veldig i bakleksen dersom kommunen får medhold i dette, sier advokaten.

– I tråd med rettslige prinsipper

Malvik kommunes advokat Bjørn Morten Brautli avviser at kommunen starter en omkamp.

– Retten har tatt stilling til erstatningsansvaret. Nå skal det foretas en erstatningsutmåling. Da har vi noe i jussen som heter adekvat årsakssammenheng. Det er helseskader som følge av mobbing ved Vikhammer ungdomsskole som skal erstattes, sier Brauti til TV 2.

Brauti sier Høyesterett har slått fast at sakkyndige skal utnevnes i slike sammenhenger.

– Høyesterett har også sagt at erstatningsoppgjøret skal bygge på allment «akseptert medisinsk viten». En lege må altså vurdere saksforholdet, i dette tilfellet vil det si en psykiater. Dette er elementær rettslig fremgangsmåte, sier han.

– For øvrig må en forutsette at begge parter ønsker et riktig oppgjør, legger han til.

Trakk anken

25 år gamle Line Sommer Hoel gikk i februar 2015 til sak mot Malvik kommune i Sør-Trøndelag, fordi hun ble utsatt for alvorlig mobbing på ungdomsskolen.

Malvik kommune ble i Tingretten dømt til å betale Hoel erstatning, men anket saken til lagmannsretten. Senere besluttet kommunen likevel å trekke anken.

Hoel ble tilkjent erstatning for langvarig mobbing og seksuelt overgrep mens hun var elev på Vikhammer ungdomsskole.