43.000 bileiere har ennå ikke betalt årsavgiften på bil for 2015. Nå lever de farlig i trafikken. Foto: Scanpix.
43.000 bileiere har ennå ikke betalt årsavgiften på bil for 2015. Nå lever de farlig i trafikken. Foto: Scanpix.

Over 40.000 bileiere får trøbbel hvis de blir stoppet

Har droppet å betale viktig regning.

20. mars i fjor forfalt regningen på årsavgift for motorvogn i 2015. Totalt ble det sendt ut 3,6 millioner krav. Til sammen gir disse Statskassen en inntekt på 9,6 milliarder.

Det vil si: Hvis alle betalte, ville det gitt 9,6 milliarder.

Hvert år er det imidlertid mange som av ulike grunner dropper å betale denne regningen. 6. mai var en viktig dato for dem. De som ikke hadde betalt innen denne fristen, fikk da begjæring om avskilting.

Ingen bønn

Tall Broom har fått fra Tolldirektoratet, viser at det ved inngangen til februar 2016 var til sammen 43.188 såkalte åpne hovedkrav fra 2015. Disse utgjorde til sammen over 84 millioner kroner.

De som fikk opprinnelig krav i mars i fjor, har nå fått flere purringer. Den opprinnelige årsavgiften har også blitt adskillig høyere på grunn av gebyrer. Og blir de stoppet nå, er det ingen bønn.

Da klippes skiltene. For å få dem tilbake, må de både betale årsavgift og tilleggsgebyrer, i tillegg gebyr til Statens vegvesen for å få skiltene tilbake.

Ingen bønn: Her ble skiltene klippet!

Scanner skiltene

Et viktig redskap for å finne disse bilene og luke dem ut, er de mobile skiltgjennkjenning-systemene.

Statens vegvesen har flere titalls av disse, fordelt ut over landet. Her leses kjennemerker og sjekkes umiddelbart opp mot avskiltingslistene. Ved treff på manglende årsavgift, stoppes kjøretøyet for kontroll.

De dårlige betalerne fordeler seg ut over hele landet. Flest finner vi i Akershus, etterfulgt av Oslo, Hordaland og Rogaland.

Nei, dette skiltet kommer ikke fra Statens vegvesen...

Slik fordeler de ubetalte kravene seg rundt om i landet. Posten
Slik fordeler de ubetalte kravene seg rundt om i landet. Posten "ikke oppgitt" omfatter for øvrig årsavgiftkrav der skyldnerne har utenlandske adresser. Alle tall fra Tolldirektoratet.

Her står drømmebilen – 30 år senere