Oslos politimester sier at de ikke vil ha egne kontroller for å overholde et eventuelt dieselbil-forbud i Oslo. Dette forbudet vil eventuelt bare gjelde kommunale veier, ikke riksveiene som har en stor del av trafikken i hovedstaden. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
Oslos politimester sier at de ikke vil ha egne kontroller for å overholde et eventuelt dieselbil-forbud i Oslo. Dette forbudet vil eventuelt bare gjelde kommunale veier, ikke riksveiene som har en stor del av trafikken i hovedstaden. Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Politiet: Vil ikke ha egne diesel-kontroller

Spørsmålet blir da hvem som skal håndheve forbudet.

Det vakte stor oppsikt da byrådet i Oslo i forrige uke vedtok muligheten for å innføre dieselforbud i Oslo.

Konkret handler dette om at biler med dieselmotor ikke skal få lov til å kjøre på kommunale veier. Forbudet skal tre i kraft når det varsles at luften vil være dårlig sammenhengende, i minst to dager.

Etter planen er det Statens vegvesen og politiet som skal håndheve dette. Og dieselbil-eiere som bryter forbudet, skal straffes med et gebyr på 1.500 kroner.

Høres ikke smart ut

Det tok ikke lang tid før det kom en rekke spørsmål rundt hvordan dette i praksis skulle håndheves.

Brooms bilekspert Benny Christensen er en av dem som har deltatt aktivt i debatten:

– En ting er at jeg og mange med meg synes ordningen er helt urimelig. Men hvordan skal man egentlig kunne håndheve noe som gjelder bare deler av veinettet i Oslo? Hvis du for eksempel bor i rekkehus 500 meter fra Ringveien. Da vil du i praksis kjøre ulovlig de første 500 metrene, før du kommer ut på Ringveien, hvor forbudet ikke gjelder. Og samme greia når du skal hjem igjen. Det høres ikke spesielt smart ut, mener Benny.

Broom-Benny: Mange har grunn til å føle seg lurt

Ikke gebyrer i starten

Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold har akkurat vært i møte med miljøbyråden i Oslo. I etterkant av møtet har han blitt intervjuet av Aftenpostens osloby.no. Der understreker Sjøvold at politiet ikke vil sette inn ekstra ressurser for å ta dieselsynderne, de vil ikke ha egne dieselkontroller eller gi gebyrer i starten.

– Det er endel utfordringer knyttet til dette. Vi må for eksempel være sikre på at de som kjører, er kjent med forbudet og at de kjører på en kommunal vei. Vi vil i første omgang informere folk om dette. Det er viktig at bilistene opplever at det blir en forsiktig start på kontroller, sier Sjøvold, til osloby.no.

Slik gikk det da Bergen innførte rushtidsavgift

Store spørsmålstegn

Det er for øvrig ikke første gangen at byrådet i Oslo vedtar et dieselforbud. Det gjorde de også for tre år siden, men da under forutsetning at Statens vegvesen gjorde det samme på riksveiene i Oslo, som er sentrale trafikkårer.

Det ville ikke Vegvesenet være med på. Nå velger altså byrådet å gå videre med sine planer, selv om det bare vil omfatte deler av veinettet i hovedstaden.

– Fra første stund av har det blitt stilt store spørsmålstegn rundt håndhevingen av dette forbudet. Mitt inntrykk er at hverken Statens vegvesen eller politiet ønsker å bli dratt inn i dette. Det underbygges også av uttalelsene fra Oslos politimester nå, mener Broom-Benny.

Sivil ulydighet

– Politiet i Oslo har fra før omfattende utfordringer og begrensede ressurser. Å bruke tid på å stoppe dieselbiler som kjører på kommunale veier, er nok ikke det politiet da har mest lyst til å prioritere. Og det skjønner jeg faktisk veldig godt.

– Men hva skjer da?

– Det er et veldig godt spørsmål! Byrådet har allerede klart å erte på seg tusenvis av dieselbil-eiere som synes dette er fullstendig urimelig. Jeg er ikke i tvil om at mange av dem er innstilt på å svare på dette med sivil ulydighet, og kjøre uansett. Og et forbud som ikke blir håndhevet er som kjent ikke mye verdt. Jeg har en bestemt følelse av at siste ord i denne saken ikke er sagt, sier Benny.S

Kommentar: Derfor er diesel noe svineri