CAPPELEN I EKSKLUSIVT TV 2-INTERVJU:

Forklarer i detalj om det påståtte narko-samarbeidet med Jensen

I et eksklusivt intervju med TV 2 forteller Gjermund Cappelen for første gang om kontakten med den korrupsjonstiltalte eks-politimannen Eirik Jensen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Cappelen soner for tiden i Ila fengsel, der han har sittet siden han ble pågrepet i desember 2013. Han har i detalj forklart seg om samarbeidet med den tidligere politimannen Eirik Jensen overfor politiet.

Livet i fengsel, på en seks kvadratmeter stor celle, er fjernt fra livet Cappelen har levd de siste 20 årene. Turer til Dubai, med tilhold på det eksklusive hotellet Burj Al Arab, luksusklokker og dyre viner ble finansiert ved å smugle over 16 tonn hasj til Norge.

– Man lever i en boble, man lever i et opplegg som man blir blendet av. Av det man tjener, man har så mye penger, det åpner mange muligheter. Man tilegner seg en livsstil som er helt vill. Andre har solgt bruktbiler eller blitt lærere, men vi har drevet med hasj, sier Cappelen til TV 2.

– Men nå er det på tide å rydde opp, og derfor har jeg bestemt meg for å legge kortene på bordet. Både for min egen del og for den som var den avgjørende delen av virksomheten. Det var Eirik Jensen, sier Cappelen.

Slik svarer Elden på Cappelen-intervjuet

Brutal affære

Eks-politimannen og Cappelen ble mandag tiltalt for medvirkning til grov narkotikaforbrytelse og for grov korrupsjon. Strafferammen er 21 års fengsel.

Eirik Jensen har siden han ble pågrepet i begynnelsen av 2014 nektet all straffskyld, noe hans forsvarer Arild Holden gjentok igjen i dag.

– Han mener Cappelen snakker usant om det aller meste, og Jensen innrømmer ingenting, sier Holden.

Rettssaken begynner i august, og det er satt av fire måneder til hovedforhandlingen.

– Det blir en brutal affære. Det kommer til å bli tøft for både Jensen og meg. For våre familier er dette fryktelig, men det er en prosess som må gjennomføres, sier Cappelen.

– Ble varslet

Nå forteller han for første gang offentlig om samarbeidet det påståtte samarbeidet med politimannen.

– Da vi begynte med dette, var det i en helt annen målestokk. Det handlet om gram og hekto den gangen.

Flere av hans leverandører holdt til i Nederland og Spania, og Cappelen har reist dit og flere andre steder en rekke ganger. Der traff han leverandørene og avtalte når varene skulle komme og hva slags varer det skulle være. Cappelen betalte ingenting til leverandørene under bestillingen. Det skjedde senere.

– Alt var på kreditt. Så kontaktet jeg Eirik Jensen og forklarte han at det skulle komme en transport, og da var Jensen på ballen og sjekket om det var noen spesielle aksjoner på grensene. Og han varslet meg om det ble gjort beslag, forklarer Cappelen.

– Gunstig med Jensen på laget

Ifølge Cappelen hadde Jensen svært begrenset innflytelse over Tollvesenets kontroller på grensen.

– Han hadde ikke kontroll på den måten. Det er vel veldig vanskelig for en politimann å ha. Han har sagt at han kan påvirke Tollvesenet til å gjøre forskjellige ting, men primært sett var det at han skulle varsle meg dersom det ble gjort beslag. Det var det viktigste, sier Cappelen.

– Og det er jo det som har vært det gunstige med å ha Eirik Jensen på laget. Da kunne jeg sikre meg og mine samarbeidspartnere i Norge. Transporten kunne jeg ikke sikre, for den skulle passere mange grenser. Men det viktigste var at dersom det ble gjort beslag, så ville ikke jeg eller noen av mine ryke.

Slik hevder Cappelen at han ikke risikerte noe før hasjen var over grensen og han hadde varene i hånden.

Kan få strafferabatt

I november ble flere i nettverket til Gjermund Cappelen dømt i Asker og Bærum tingrett. Hans tre nærmeste medhjelpere fikk henholdsvis 13, 15 og 16 års fengsel. Sammen med Cappelen ble disse dømt etter den såkalte «mafiaparagrafen», men det ble ikke utmålt straff for hovedmannen selv.

Cappelen har nemlig kommet med en uforbeholden tilståelse, og samtidig bidratt med informasjon om sitt påståtte samarbeid med Eirik Jensen – informasjon som ellers ikke nødvendigvis hadde kommet påtalemyndigheten for hånden. Cappelen kan trolig vente seg strafferabatt dersom retten finner hans forklaring troverdig.

– Et mas hele tiden

Eirik Jensen hadde to navn i telefonlisten til Cappelen.

– Braathen, eller Mr. Good. Braathens SAFE, en safe person. Derfor brukte jeg det navnet.

Spesialenheten for politisaker har funnet 1500 tekstmeldinger mellom Cappelen og Jensen. Innholdet i meldingene, og ikke minst når de er sendt, er blant påtalemyndighetens viktigste bevis mot Eirik Jensen.

Cappelen har i avhør forklart at Jensen maste om mer penger og mer aktivitet.

– Det var et mas hele tiden, spesielt de siste årene var han veldig på ballen for at ting skulle skje.

Slik forklarer Cappelen kodespråket

– Han spør meg «hva skjer, har du noe tidsperspektiv?». Og så sier jeg nei, vi må vente et par uker. Og så får jeg melding tilbake: «her er alt ok», «det er solskinn», «alt under kontroll» osv. Sånne meldinger får jeg da fortløpende fremover.

Slik hevder Cappelen at han fikk vite at politiet ikke var på sporet av hasjtransporten.

– Leverte penger på Ekeberg

48-åringen har forklart at Jensen fikk 500 kroner i betaling for hver kilo med hasj som ble smuglet inn til Norge. Mange pengeoverleveringer skjedde på Ekebergsletta, ifølge Cappelen. De møttes ofte, og enten fikk Jensen alt med en gang, eller så ble det porsjonert ut.

Cappelen hevder at Jensen hele tiden var opptatt av å få penger.

– Disse fem hundre kronene, hvordan dukket den summen opp?

– Det var noe vi ble enige om, den gangen vi ble enige om dette her. Det skjedde jo litt gradvis, på en måte, dette samarbeidet. Det var ikke sånn «Nå starter vi». Det var en prosess, men det var fem hundre kroner som ble avtalt den gangen, og det har holdt seg side, hevder Cappelen.

– Og betalingen har jo blitt større og større, fordi mengden har økt med tiden også.

Et par visste om Jensen

I Cappelens narkonettverk var det ikke alle som visste at hovedmannen hadde en politimann med på laget. Kun noen få betrodde var klar over dette.

– Visste de hvem det var?

– Ja. Et par av dem visste at det var Eirik Jensen.

Når saken nå skal opp i rettssystemet, er det ikke avgjørende for Cappelen at han blir trodd i offentligheten.

– Det som er avgjørende er at denne virksomheten har fått en avslutning, og at Spesialenheten og påtalemyndigheten gjør det de kan for at saken skal få et riktig utfall. Så er det domstolene som til syvende og sist skal avgjøre Jensen skal dømmes for. Det er ikke slik at man bare kan være overbevist om at noen er skyldig, det skal også føres bevis for at vedkommende er skyldig. Det jeg håper på er at påtalemyndigheten har den tilstrekkelige bevismengden til å få dette til.

– Tiltalen er frisk

Jensens forsvarer Arild Holden betegner tiltalen som meget alvorlig.

– Den er frisk. Det at man så langt på vei finner Cappelen troverdig gjør meg profesjonelt forundret, sier Holden.

Han mener hele Cappelens forklaring på over tusen sider ikke er holder mål. Jensen nekter fortsatt for punktene han nå er tiltalt for.

– Han mener Cappelen snakker usant om det aller meste, og Jensen innrømmer ingenting, sier Holden.

Jensen tar tiltalen svært tungt, forteller Holden. Han kom ikke til Oslo og møtte Spesialenheten da de overleverte tiltalen til John Christian Elden og Arild Holden i dag like over klokken 12.00.

– For å beskrive de siste to årene for Eirik Jensen vil jeg bruke et ord: Seigpining, sier Holden.