FOR DYR: Immunterapi virker kun på tyve prosent av lungekreftpasientene, men for disse kan det være forskjellen på liv og død.
FOR DYR: Immunterapi virker kun på tyve prosent av lungekreftpasientene, men for disse kan det være forskjellen på liv og død. Foto: Bristol-Myers Squibb

Lungekreftpasienter får ikke revolusjonerende kreftmedisin

GARDERMOEN (TV 2): Norske helsemyndigheter bestemte mandag formiddag at lungekreftpasienter ikke får immunterapimedisinen som kan forlenge livet deres.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Norge er det Besluningsforum for nye metoder som tar stilling til hvilke nye medisiner som skal godkjennes til bruk på norske sykehus.

Beslutningsforum består av direktørene for de fire regionale helseforetakene, Helse Nord, Helse Vest, Helse Sør-Øst og Helse Midt.

Torsdag formiddag møttes de fire direktørene for å ta stilling til om en gruppe lungekreftpasienter skal få immunterapimedisinen Nivolumab.

Konklusjonen ble at medisinen er for dyr – norske pasienter får ikke tilbud om den revolusjonerende medisinen.

– Vi har besluttet at vi ikke godkjenner medisinen, fordi den er altfor dyr. Vi ønsker veldig gjerne å ta den i bruk, for vi har ikke et godt alternativ til behandling for denne pasientgruppen, men vi kan ikke si ja til den høye prisen, sier Lars Vorland, leder for Beslutningsforum og direktør i Helse Nord, til TV 2.

LEDER: Lars Vorland, leder av Beslutningsforum og direktør i Helse Nord. 
LEDER: Lars Vorland, leder av Beslutningsforum og direktør i Helse Nord. 

Vorland opplyser at de ønsker en anbudsrunde, i håp om at prisen vil synke.

– Jeg kan ikke si noe om prisen vi har avslått i dag, annet enn at den er altfor dyr. Den må veldig langt ned for at vi skal kunne godkjenne den, sier Vorland.

Han forteller at hvis de skulle sagt ja til dagens pris, så hadde det gått på bekostning av enormt mange andre pasienter på norske sykehus.

Ikke kostnadseffektiv

Statens legemiddelverk (SLV) konkluderte nylig i en rapport at medisinen er for dyr for lungekreftpasienter. De slår fast at denne prisen ikke er kost-nytte-effektiv for lungekreftpasientene. Skal de norske lungekreftpasientene få immunterapi, er produsenten nødt til å senke prisen ytterligere.

Hvilken pris Beslutningsforum har tatt stilling til, er imidlertid hemmelig.

I rapporten står det følgende: «Legemiddelverket mener at Nivolumab ikke er et kostnadseffektivt behandlingsalternativ med dagens pris på legemidlet. Merkostnad pr. vunnet QALY (kvalitetsjusterte leveår, red. anm.) er vesentlig høyere enn hva som vanligvis anses som kostnadseffektiv behandling. Det er i hovedsak legemiddelprisen som påvirker resultatet mest.»

Det er sjeldent Beslutningsforum går i mot anbefalingen fra Statens legemiddelverk.

Dobbelt så god effekt som cellegift

Gruppen det er beregnet pris for, er en undergruppe av lungekreftpasientene som har «ikke småcellet plateepitelkarsinom». Det dreier seg om i overkant av 200 av 3000 pasienter årlig.

Dette er pasienter som i utgangspunktet har kort levetid igjen, og gevinsten de får av medisinen står derfor ikke i forhold til prisen som produsentene krever for den – selv om immunterapimedisinen har vist dobbelt så god effekt som vanlig cellegift.

Beslutningsforum for nye metoder, fra venstre: Lars Vorland (adm. dir., Helse Nord RHF), Øistein Myhre Winje (brukerobservatør), Cathrine M. Lofthus (adm. dir., Helse Sør-Øst RHF), Herlof Nilssen (adm. dir., Helse Vest RHF) og Stig Slørdahl (adm. dir., Helse Midt RHF).
Beslutningsforum for nye metoder, fra venstre: Lars Vorland (adm. dir., Helse Nord RHF), Øistein Myhre Winje (brukerobservatør), Cathrine M. Lofthus (adm. dir., Helse Sør-Øst RHF), Herlof Nilssen (adm. dir., Helse Vest RHF) og Stig Slørdahl (adm. dir., Helse Midt RHF). Foto: Anne May Knudsen

Mange pasienter har betalt rundt én million kroner for å få behandlingen på privatsykehus i Norge.

Godkjent for føflekk

Før jul godkjente de den samme medisinen for føflekkreftpasienter.

Den pasientgruppen har vist bedre effekt av medisinen, enn lungekrefpasienter, og antallet som skal behandles årlig er mindre.

– Selv om det er snakk om samme medisin, så er forskjellen på pasientgruppen stor. For lungekreftpasienter er det bare snakk om en relativt kort livsforlengelse, men for føflekkreftpasienter har man sett tilfeller hvor personer har blitt kurert, sier Vorland.

Kostnaden ved å tilby medikamentene til norske føflekkreft-rammede vil koste sykehusene mellom 80 og 90 millioner kroner årlig for å behandle cirka 150 føflekkreftpasienter, sammenlignet med rundt 200 lungekreftpasienter.

Har du eller noen du kjenner erfaring, både god og dårlig, med immunterapi? Eller er én av dem som ikke får behandlingen? Vi ønsker å høre fra deg. Ta kontakt med TV 2s journalist: cae@tv2.no.