RØYKESLUTT: Arbeiderpartiet vil fjerne biler som går på fossilt brennstoff fra norske veier innen 2030. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
RØYKESLUTT: Arbeiderpartiet vil fjerne biler som går på fossilt brennstoff fra norske veier innen 2030. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Roald, Berit

Ap vil fjerne ALLE nye bensin- og dieselbiler innen 2030

Det skal bli så dyrt å kjøpe en bensin- eller dieselbil at de er borte fra norske veier i 2030.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved hjelp av en kraftig økning i avgiftene, og omfattende utbygging av ladestasjoner og hydrogenstasjoner, vil Arbeiderpartiet ta bensin- og dieselbilene ut av norsk veitrafikk innen 2030.

Målet er at alle nye biler som selges i 2025 skal være lavutslippskjøretøyer. Innen 2030 er målet at samtlige nye biler skal være fossilfrie.

Partiet vil «Gradvis fase ut fossil energibruk i nybilsalget av person og varebiler. Avgiftssystemet innrettes slik at alle nybilsalg i 2025 skal baseres på lav og eller nullutslippsløsninger. Fra 2030 skal avgiftssystemet innrettes slik at tilnærmet 100 % av nybilsalget er basert nullutslippsteknologi.»

Partileder Jonas Gahr Støre presenterte i formddag Aps tiltakspakke for reduserte klimautslipp. Partiet legger hovevekten på tiltak på tre områder: Transport, industri og storbyene.

Begrunnelsen for å satse akkurat her er at dette er områder hvor man allerede har erfaring for at klimatiltakene virker.

KLIMABLEKKE: Arbeiderpartiets tiltak for klimaet ble presentert i dag. Foto: Stål Talsnes / TV 2
KLIMABLEKKE: Arbeiderpartiets tiltak for klimaet ble presentert i dag. Foto: Stål Talsnes / TV 2

Forøvrig tar Ap til orde for en rekke generelle miljøtiltak og satsinger.

  1. Øke fondet for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging til 100 milliarder i 2017, styrke dette ytterligere fram til 2020.
  2. Åpne for at Enova kan støtte næringsaktører som vil produsere strøm fra fornybar energi til eget forbruk.
  3. Etablere et program for lavutslippsteknologi for olje og gassektoren.
  4. Bidra til at fergestrekninger elektrifiseres innen 2030 og legge til rette for at LNG som drivstoff blir mer tilgjengelig for skipsfarten.
  5. Fastsette mål og tiltak for å redusere klimautslipp fra landbruket i dialog med næringen.
  6. Legge til rette for omlegging til «Grønn økonomi» og økt ressurseffektivitet som bidrar til reduserte klimautslipp og bedre miljø, samtidig som det gir gevinster for økonomi og samfunn.
  7. Øke klimaforskningen i Norge betydelig og opprettholde regnskogsatsingen på et høyt nivå.
  8. Utvikle et program for smarte byer i Norge gjennom bruk av informasjonssystemer og kommunikasjonsteknologi for å levere bedre tjenester til innbyggerne, forbedre energieffektiviteten, kollektivtransporten, avfallssystemene, og bidra til en grønnere byplanlegging.