ENGASJERT: Petter Nyquist bodde på gata i Oslo i 52 dager. Serien viser hvordan hjemløse og rusmisbrukere i Oslo har det, og har skapt et voldsomt engasjement. Foto: TV 2/Teddy TV 
ENGASJERT: Petter Nyquist bodde på gata i Oslo i 52 dager. Serien viser hvordan hjemløse og rusmisbrukere i Oslo har det, og har skapt et voldsomt engasjement. Foto: TV 2/Teddy TV 

«Petter uteligger» tema i Stortinget: – Nå må Bent Høie ta grep for rusavhengige

Torgeir Micaelsen (Ap) er kritisk til hvordan helseminister Bent Høie (H) skal sikre at rusmiddelavhengige skal få hjelp.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I spørretimen på Stortinget onsdag viste Torgeir Micaelsen (Ap) til TV 2-serien Petter uteligger, hvor rusmiljøet i Oslo blir fremstilt på en svært ærlig måte.

– Hva skal du gjøre?

Micaelsen, som er helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener helseminister Bent Høie må våkne.

– Petter uteligger ga økt oppmerksomhet til en ubehagelig side ved norsk rusomsorg. Mennesker som lever uten bolig, med for lite mat og varme, åpnet Micaelsen på Stortingets talerstol.

Han mener helseminister Bent Høie (H) ikke gjør nok for å sikre behandling og helsehjelp til rusmisbrukere.

– Fungerer behandlingen som gis i dag? Hva vil du gjøre for å hindre overdosedødsfall? spurte Micaelsen Høie.

Til TV 2 utdyper Micaelsen.

– Vi har ingen liv å miste. Vi må snakke like mye om de rusavhengige, som de som mister livet i trafikken, sier han.

Micaelsen mener systemet ikke fungerer som en helhet, både under og etter behandling. Han viser også til en økning i antall overdosedødsfall på 16 prosent fra 2013 til 2014.

Han mener regjeringens opptrappingsplan på rusfeltet ikke har satt av nok øremerkede midler og konkrete tiltak for å hjelpe.

– Høie må ta vekk de politiske skylappene. Han velger å ikke svare, fordi dette er så vanskelig. Men det holder ikke, sier Micaelsen til TV 2.

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen. 
Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen. 

Kompliserte spørsmål

Helseminister Bent Høie svarte Micaelsen ved å medgi at Petter uteligger har vist en viktig del av samfunnet.

– Jeg er helt enig i at serien på TV 2 viser den sosiale ulikheten som rusavhengige har. Dette er sammensatte og kompliserte spørsmål, og det finnes ikke lettvinte løsninger, sa Høie på talerstolen.

Likevel mener helseministeren at opptrappingsplanen for rusfeltet, som ble vedtatt i Stortinget høsten 2015, vil sikre en bedring av tilbudet til rusavhengige.

– Jeg er enig i at man må manne opp og innføre større og mindre tiltak som kan bedre situasjonen. Det handler ikke bare om behandling, men tidlig innsats, bolig etter behandling, kombinert med arbeid og aktivitet. Dette vil man finne tiltak i i opptrappingsplanen, sier Høie.

I planen er det bevilget 2,4 milliarder kroner.

– Det er en historisk opptrapping, sier Høie.

Røyke- og sprøyterom

Micaelsen stiller likevel spørsmål ved hvordan planen er utformet.

– Det er ikke øremerket, og en del av tiltakene hadde allerede finansiering, så det er ikke imponerende. De er veldig opptatt av å skryte av en plan som foreløpig få ha tatt bølgen for, mener Micaelsen.

Han mener Høie blant annet må la rusavhengige skal få røyke og injisere heroin på egne rom.

– Det er utrolig at vi har en regjering som sier nei til at sterkt rusavhengige mennesker kan få tilbud om å røyke heroin på brukerrom. Vi vet dette forebygger død, men de sier nei.

– Selv etter kliniske vurderinger av leger, om at heroinassistert behandling kan redde liv, sier de også der nei. Det hadde vært fint om statsråden kunne manne seg opp og gjøre noe med de kunnskapsbaserte forslagene, uttalte Micaelsen.

Bent Høie mener opptrappingsplanen som er iverksatt har bevilget penger der det er aller størst behov.

– I opptrappingsplanen er de områdene som er valgt ut, basert på hva de rusavhengige selv har pekt på som de største utfordringene. I tillegg er det gjort undersøkelser i kommunene, sier Høie.