– Regjeringens forslag om pleiepenger rammer de svakeste barna

Flere foreldre med syke barn skal få rett på pleiepenger. Samtidig begrenses tiden de får støtte til fem år. Mor til Leander (10) frykter hun må sende sønnen på institusjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tone Sørviks sønn Leander ble født med en sjelden genfeil som gjør at han har en progressiv muskelsykdom. I tillegg har han utviklet alvorlig eplepsi.

Må ha døgnpleie

– Vi må følge med på ham døgnet rundt. Du skal kjenne han veldig godt for å vite hvilke behov han har, sier mor.

Leander har ikke språk, og han har mistet kontroll over de fleste musklene i kroppen.

– Legene trodde han ville bli fire år. Vi har vært heldige å få ha ham i ti år, sier mor.

Takket være pleiepenger fra staten har hun klart å kombinere en deltidsjobb og omsorg for sønnen siden han var ett år.

Vil ha en tidskonto

Men nå foreslår regjeringen å endre reglene. De vil utvide pleiepengeordningen slik at flere foreldre får rett til pleiepenger. Samtidig begrenser de tidsperioden.

Foreldre kan maks motta pleiepenger i til sammen 1300 dager eller fem sammenhengende år.

Leander har det godt hjemme hos mamma som forstår ham selv om han ikke har språk. FOTO: TV 2
Leander har det godt hjemme hos mamma som forstår ham selv om han ikke har språk. FOTO: TV 2

– For de fleste er fem år nok. Vi foreslår at dette kan tas ut som en tidskonto. Vi vet at det ikke er det for noen familier. Men da må disse foreldrene finne andre ordninger i samarbeid med sin kommune, sier Christl Kvam (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

Forslaget har vært ute på høring. Både Barneombudet og Handikappedes Barns Foreldreforening (HBF) har sendt innstillinger til departementet hvor de advarer mot innstramming til maks fem år. Begge viser til at dette ikke vil være verken til barnas eller foreldrenes beste.

Flere barn på institusjon

– Det blir feil at de med de sykeste barna skal bli rammet. Vi frykter at mange av disse foreldre vil bli tvunget ut i full jobb. Da vil de ikke makte å ta vare på sine svært syke barn. Foreldrene kan fort bli sykmeldte og tvunget til å sende barna på institusjon, sier Hanne Fjerdingby Olsen i HBF.

Tone vet ikke hvor lang tid hun får sammen med sønnen, og sier hun frykter at hun må sende ham bort. 
Tone vet ikke hvor lang tid hun får sammen med sønnen, og sier hun frykter at hun må sende ham bort. 

I departementet er de opptatt av at forslaget vil gjøre det enklere å få pleiepenger.

– Dette vil gjøre at flere familier kan kombinere jobb og omsorg for sitt syke barn. Forslaget vil også gjøre det mer forutsigbart da den har en tidsbegrensning.

– Men hva med familiene som har barn som er alvorlig syke i mer enn fem år?

– Det er en kommunal oppgave å påse at syke barn får den pleien de trenger. Det fins en rekke stønader foreldrene kan søke, sier Kvam.

Men hun legger til at forslaget nå er til behandling og ikke endelig.

Håper regjeringen snur

Leanders mor setter sin lit til at regjeringen endrer forslaget.

– Man kan ikke sette en tid på et barn. Min sønn blir bare sykere og sykere. Jeg kan ikke si til ham at nei nå må jeg sette deg bort til en institusjon fordi mamma må i full jobb på grunn av at noen mener jeg har pleiet ham lenge nok. Jeg kan ha noen uker, måneder, kanskje noen får år til med sønnen min, sier Tone Sørvik.