STORE SKADER: Flere boliger ble evakuert, og E6 ble stengt etter skredet som gikk i Sørkjosen 10. mai 2015. Foto: Kim-Arne Larsen / NTB scanpix
STORE SKADER: Flere boliger ble evakuert, og E6 ble stengt etter skredet som gikk i Sørkjosen 10. mai 2015. Foto: Kim-Arne Larsen / NTB scanpix Foto: Larsen Kim-arne

Derfor forsvant 100 meter av moloen i havet

En granskingsgruppe har undersøkt årsaken til skredet som førte til store skader i Sørkjosen i fjor.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jordskredet gikk natt til 10. mai i fjor og var om lag 800 meter bredt. Fyllingen som raste ut ved moloen i Sørkjosen og førte til nye skred inn mot sentrum.

100 meter av moloen sank i havet da skredet gikk. Det samme gjorde parkeringsplassen ved rota av moloen. På parkeringsplassen sto en gravemaskin, som til slutt sank i sjøen.

Flodbølge

Bevegelsene på havbunnen førte til en flodbølge, som ødela to naust nord om der skredet startet, og i Jubelen tok skredet med seg Johs H. Giæver-brygga og et mindre kaianlegg ved Jubelen.

Undersøkelsesgruppa overleverte sin rapport i dag, og den bredt sammensatte gruppa mener skredet ble utløst av store nedbørsmengder, snøsmelting og at fyllingen ved småbåthavna i Sørkjosen var den utløsende årsak.

– Før vi startet byggingen ble det gjort stabilitetsberegninger både i Sørkjosen og ved Jubelen, der tunnelen går inn i fjellet. Dette er områder hvor vi vet at grunnforholdene er krevende. Konklusjonen i den geotekniske rapporten var at stabiliteten i Jubelen ikke var god nok, og derfor ble det gjort tiltak her tidlig i byggefasen. Stabiliteten i Sørkjosen ble derimot vurdert som tilstrekkelig, sier prosjektsjef Stein Johansen i Statens vegvesen.

Ny-veien står på steingrunn

Undersøkelsesgruppa har jobbet på oppdrag fra Statens vegvesen, og i forbindelse med gjenoppbyggingen har Statens vegvesen gjort flere skredsikringstiltak.

– Det gjør vi fordi grunnforholdene her er dårlige, og det er langt fra havbunnen og ned til fast fjell. Vi jobber nå med reetablering av den opprinnelige fyllingen, forteller prosjektleder Gudmund Løvli i Statens vegvesen.

Deler av fundamentet til E6 ble vasket ut av skredet, og europavegen var derfor helt stengt i to dager. Løsningen ble å flytte vegen opp på den nye E6-traseen forbi området.

– Denne ble ikke berørt av raset. Nye E6 står på steingrunn og er derfor trygg, sier Løvli.