16 ÅR: Om ikke lenge innføres nye aldersgrenser for bruk av sosiale medier over hele Europa. FOTO: AP
16 ÅR: Om ikke lenge innføres nye aldersgrenser for bruk av sosiale medier over hele Europa. FOTO: AP

Sverige innfører 16-års aldersgrense for Facebook og Snapchat

Aldersgrenser skal innføres i alle EU-land og det trues med milliardbøter hvis selskapene ikke håndhever loven.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den svenske regjeringen har besluttet å innføre aldersgrenser for sosiale medier, sier forbrukerminister Per Bolund til SVT.

– Direktivet fra EU tilsier at det skal være en 16-års aldersgrense, sier han.

Alersgrensen innføres som et resultat av at Sverige skal implementere et EU-direktiv inn i svensk lov, og svenskene regner med at det er gjort innen to år.

Aldersgrensen kommer til å gjelde alle sosiale medier som Facebook, Snapchat og Instagram som er de mest populære.

– EU-direktivet sier at det skal være en 16-års aldersgrense med mulighet for å kunne gå ned til 13-års grense. Det er et bindende direktiv så et sted der imellom kommer det svenske regelverket til å legge seg, sier Bolund.

Direktivet kommer som et resultat av nye datasikkerhetsregler i EU som medfører et pålegg til Instagram, Snapchat, Facebook og andre sosiale medier å blokkere brukere under 13 til 16 år, avhengig av hvor ulike aldersgrenser settes.

Ansvaret kan også legges på foreldre hvis barn under den nye aldersgrensen har fått tillatelse av sine foresatte til å bruke sosiale medier.

Dagens aldersgrense på 13 år er basert på amerikansk lovgivning.

EU-direktivet omfatter et område som inngår i EØS-avtalen, og vil derfor også gjelde for Norge som er tilsluttet EØS.

Vil straffe reklame rettet mot barn på YouTube

Den svenske regjeringen vil nå utrede hvor høy aldersgrense de skal legge seg på for de ulike sosiale mediene.

I tillegg åpner den svenske regjeringen for å skjerpe lovverket i forbindelse med for eksempel konsumering av videoer på YouTube.

Dette gjelder for eksempel reklame rettet mot ungdom eller barn som bryter med landets lovgivning, brudd på opphavsrett eller pornografi.

Med dagens lovverk er det ikke mulig å stille for eksempel YouTube til ansvar for slike lovbrudd som skjer via deres kanaler.

Bolund anser at YouTube definitivt burde kunne fjerne ulovlig reklame, men sier til SVT at slike regelendringer kan komme til å havne på EU-nivå ettersom det handler om internasjonale selskap.

Det nye EU-direktivet vil gjelde for alle EUs medlemsland og også i Danmark ruster man seg til å innføre aldersgrenser for sosiale medier, skriver TV 2 Danmark.

Truer med milliardbøter

Gjennomføringen av de nye lovene kan bli vanskelig. Nettsteder med 18-årsgrense krever som oftest registrering med bankkort for å bekrefte alder. Men en aldersgrense på 16 år, uten betaling, kan være vanskelig å sjekke.

Det er imidlertid selskapene som får ansvaret for å håndheve aldersgrensene og må selv iverksette tiltak for å forsikre seg om at brukerens alder er innenfor loven.

EU-direktivet åpner for kraftig bøtelegging ved brudd på dette.

Loven gir mulighet for å bøtelegge selskapene med opptil fire prosent av dets globale omsetning.

Det betyr at et firma som Google, som har en omsetning på i underkant av 500 milliarder norske kroner, kan få bøter helt opp mot 20 milliarder kroner.