APOTEKPRISER: TV 2 hjelper deg har undersøkt priser på apoteker i Norge og Sverige: FOTO: TV 2 HJELPER DEG
APOTEKPRISER: TV 2 hjelper deg har undersøkt priser på apoteker i Norge og Sverige: FOTO: TV 2 HJELPER DEG

Hundrelapper å spare på svensk apotek

Det er store summer å spare på å velge det billigste apoteket, men da må du ut av Norge.

På Nordby shoppingcenter sør for Svinesund ligger svenske Apotek Hjärtat. Mange nordmenn på harryhandel går rett forbi på vei mot matbutikken.

Men TV 2 hjelper degs prissjekk viser at det lønner seg å legge turen innom. Vi har undersøkt prisene på 25 vanlige reseptfrie legemidler hos Norges tre store apotekkjeder, Apotek1, Vitus og Boots, og sammenlignet med Apotek Hjärtat. Med ett unntak er alle legemidlene billigere på det svenske apoteket. Totalt sparer du over 900 norske kroner på å handle over grensa.

– Det er en større forskjell enn jeg var klar over, sier medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk Steinar Madsen.

Enkelte varer får du til godt under halv pris i Sverige. En tube Hydrokortison krem koster 39 kroner på Apotek Hjärtat og 100 kroner i Norge. Den populære allergimedisinen Livostin må du betale 180 kroner for på norske apotek, hos Apotek Hjärtat koster nøyaktig det samme produktet 90 kroner. Madsen mener de store prisforskjellene skyldes at det er større konkurranse mellom apotekkjedene i Sverige enn i Norge.

Like priser i Norge

Slik sjekket vi prisene

Vi fant 25 reseptfrie legemidler som selges både i Norge og Sverige. Deretter undersøkte vi prisene i butikk hos Apotek1, Boots og Vitus, og regnet ut gjennomsnittet. I tillegg sjekket vi prisene hos det svenske apoteket. Prisene ble innhentet i månedsskiftet november/desember i fjor, på det tidspunktet var svenskekrona lik den norske.

Totalpris
Apotek1: 2790 kr.
Vitus: 2805 kr.
Boots: 2831 kr.
Apotek Hjärtat 1906 kr (alle priser i NOK)

TV2 hjelper degs prissjekk viser også at de tre store apotekkjedene i Norge har svært like priser. På de samme 25 produktene skiller det kun 41 kroner mellom Boots som er dyrest og Apotek1 som er billigst.

– De passer vel på hverandre og tar omtrent samme pris, i stedet for å konkurrere mer mot hverandre, sier Steinar Madsen.

Madsen mener det bør være større prisforskjeller mellom de tre kjedene.

– Det hadde vært fint for kunden om det var større forskjeller, slik at man kunne velge hvor man ville gå og kjøpe medisiner.

Skylder på høyere lønninger

Ingen av kjedene har villet la seg intervjue i saken, men Apotekforeningen, som er apotekenes bransjeorganisasjon, mener kjedene følger nøye med på hverandres priser, og at ingen vil stikke seg ut ved å være dyrere.

– Kan det være at de samarbeider om prisene? Det ser jeg som helt utelukket, her er det priskonkurranse som gjelder, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal.

Boots skriver i en epost at det er sterke begrensninger på hvordan legemidler kan markedsføres, og at det kan føre til like priser.

Så hva er da forklaringen på den store prisforskjellen mellom norske og svenske apotekvarer. Det generelle prisnivået i Sverige er lavere, men, ifølge SSB, ikke så mye som 30 prosent.

– En av hovedgrunnene til at apotekvarer har en tendens til å være noe dyrere enn andre steder, er at lønnskostnadene i et apotek er vesentlig høyere. Det gjelder nok også i Sverige, men samtidig vet vi at farmasøytlønningene i Norge er relativt høye. For å betale den lønnen så er man nødt til å ha inntekter, så enkelt er det, sier Soldal.