STORSKOG: Statsminister Erna Solberg (H) snakker med en libanesisk familie på ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes. Hit sendes flyktninger, som passerer den norsk-russiske grensen på Storskog, før de sendes videre til mottak andre steder i landet.
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
STORSKOG: Statsminister Erna Solberg (H) snakker med en libanesisk familie på ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes. Hit sendes flyktninger, som passerer den norsk-russiske grensen på Storskog, før de sendes videre til mottak andre steder i landet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

FN slakter Solbergs asylinstruks

FNs høykommissær for flyktninger mener Norge bryter Flyktningkonvensjonen, avtalen som sikrer alle rett til å søke asyl.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I slutten av november i fjor sendte regjeringen en instruks som gjelder for de over 5500 asylsøkerne som kom syklende fra Russland over Storskog i Finnmark i fjor.

Instruksen sier at man ikke skal realitetsbehandle asylsøknader fra personer som kommer til Norge etter opphold i Russland. Av instruksen framgår det at asylsøkere som har hatt opphold i et trygt tredjeland, som Russland, skal få avslag etter utlendingslovens paragraf 32.

Så langt har UDI avslått 809 søknader, det er alle som har blitt behandlet etter at instruksen kom.

– Og vi antar at resten av sakene også vil bli avslått, sa Dag Bærvahr, fagsjef for asylavdelingen i UDI, til TV 2 mandag.

Kritikk fra FN


Retten til å søke asyl er forankret i flyktningkonvensjonen som var noe av det første FN samlet seg om i 1951.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) uttrykker på spørsmål fra TV 2 stor bekymring for den konsekvensene av den nye instruksen.

– Å returnere asylsøkere til Russland uten en helt klar avtale om ansvaret mellom de respektive statene, setter asylsøkernes fundamentale rettigheter i fare, skriver Zoran Stevanovic, UNHCRs representant for Nord-Europa, i en e-post til TV 2.

– Undergraver flyktningkonvensjonen

I Stortingets spørretime onsdag var også instruksen tema. Etter spørretimen fortalte statsminister Erna Solberg (H), at hun var trygg på at å sende asylsøkere tilbake til Russland uten å realitetsbehandle søknadene var innenfor internasjonale avtaler.

– Det mener vi er helt i tråd med flyktningkonvensjonen, sa Solberg.

Det er ikke FNs høykommissær for flyktninger like enig i.

– Å avslå asylsøknader hvis asylsøkerne kommer til Norge via naboland uten et gyldig visum vil i praksis stenge Norge for de fleste asylsøkere. Det er ikke i tråd med intensjonene fra 1951 konvensjonen (flyktningkonvensjonen, red. anm.), skriver UNHCRs representant.

– Ikke alltid enige

 I et intervju med TV 2 sier UNHCRs Europadirektør, Vincent Cochetel, at han er bekymret for at de utsendte asylsøkerne ikke vil få behandlet sine søknader i Russland.

– Norge bør midlertidig stoppe utsendelsen av asylsøkere som har kommet via Russland, sier han.

Men i Justisdepartementet er de ikke enige i kritikken fra FN.

– Det vil ikke være slik at vi alltid er enig i FNs høykommissær for flyktninger sine anbefalinger. Vi kan velge å ikke følge de i enkelte tilfeller og vurdere å ha en praksis som Norge mener de er best tjent med å ha. Men vi er opptatt av å ha en god dialog med høykommissæren og vi kommer også til å ha et møte med høykommissæren senere i januar, sier statssekretær Marit Berger Røsland (H) til TV 2 Nyhetene.