Ishockeyforbundet vil ikke gripe inn Soares-saken

Josh Soares slipper unna karantene siden Manglerud Star selv ikke rapporterte inn taklingen i helgens kamp. Det kan det blir slutt på til neste sesong. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oslo (TV 2) Mandag fortalte TV 2 at Manglerud Star har valgt å verken rapportere inn Josh Soars eller Tommy Kristiansen til forbundets disiplinærutvalg etter helgens kamp. 

De mente det var forbundets jobb, og håpet at de ville ta tak istedenfor å bidra til den økende trenden der klubber rapporterer inn hverandre.

– Kan forhåpentligvis føre til en endring

Nå opplyser sportssjef i Norges ishockeyforbund, Petter Salsten, at de heller ikke vil gå videre med saken.

– Vi har ikke hatt praksis for å gå inn og overprøve dommerens skjønn i den type saker hvor det ble pådømt under kamp. Den saken er ikke rapportert inn av oss, og det er heller ingen planer om det, forteller han til TV 2. 

Det overrasker ikke MS-leiren. 

– Vi var jo klar over at det var risiko for det når vi valgte å ikke rapportere inn taklingen. Du kan godt si at vi burde gjort det for at han skal få en straff, men samtidig kan forhåpentligvis dette starte en debatt som fører til en endring. Hvis det skjer har vi vunnet frem på lang sikt likevel, mener daglig leder i Manglerud Star Patrik Molberg.  

Salsten understreker at styret i ishockeyforbundet har myndighet til å rapportere inn hendelser, men at de aldri har gjort det i "sportslige saker". 

– Forbundet har rapporter inn saker som har dreid seg om publikum og den type ting, det har vært saker fra dommerutvalget og to tilfeller som har hatt med rasisme og etnisitet å gjøre. Den siste er Tallak Lyngset-saken, forklarer han. 

– Hvorfor rapporterer ikke forbundet også inn stygge taklinger?

– Det er en dør vi har vært forsiktige med å åpne, og det kan kanskje virke rart. Hvis vi ser litt historisk på det er det første den siste tiden at vi har tilgang til TV-bilder fra alle kampene. Vi har vært redd for at det har vært for mye vilkårlighet innblandet. Hvis vi skal få det ordentlig og rettferdig, som det fungerer i andre land, må det settes av mer ressurser. De ressursene har vi ikke funnet å kunne prioritere til den enda, men så har jo det aktualisert seg nå, sier han. 

Åpner for et uavhengig utvalg 

Flere klubber mener nå det er på høy tid at det settes ned et nøytralt utvalg som kan rapportere inn taklingene. Ingen TV 2 har snakket med syns det fungerer optimalt at klubbene gjør det selv. 

– Klubbene må anmelde situasjonene for at det skal bli tatt opp. Da blir det til at det blir drittslenging mellom klubbene og fans, istedenfor at det blir fokus på det vi ønsker å ha fokus på. Nemlig bedømmelsen av farlige hendelser i kampene. Hadde det vært en nøytral instans som tok det opp hadde ikke vi måttet sende inn en sak, understreker dalig leder i Stavanger Oilers, Pål Haukali Higson. 

Der er Manglerud Star helt enig. 

– I de fleste andre proffesjonelle ligaer er det et utvalg som ser på sånne situasjoner i etterkant. Alle kampene blir jo TV-sendt, og videomaterialet ligger jo der, så det er ingen grunn til at forbundet ikke skal kunne gå inn i etterkant og slå ned på sånne situasjoner. Da slipper det å bli klubber mot hverandre, og en slags heksejakt mellom klubbene, sier Molberg. 

Også Frisk Asker ønsker en slik ordning. 

– Hvis vi som klubber skal begynne å innrapportere hverandre hver gang det er noe vi mener er feil i forhold til hva dommeren har dømt, så blir det helt feil. Klubbene bør ikke drive med denne innrapporteringen selv, sier daglig leder Ole G. Haug. 

Salsten åpner for at ressurser kan omprioriteres for å få i stand en slik løsning. 

– Hvis det er sånne grep som må tas må vi gjøre det i dialog med klubbene, men det tror jeg alle ser at krever ekstra ressurser. Men det kan løses, forteller han. 

– Kan en slik ordning komme på plass allerede til neste sesong? 

– Ja, det er ingen praktiske hindringer for det hvis man er enige om det, og finner en løsning som gjør at alle er fornøyd og som fungerer optimalt i forhold til rettferdighet inn mot den enkelte, understreker Salsten.