Vinter og glatte veier gjør at det nå er ekstra viktig å avpasse farten etter forholdene, ikke etter fartsgrensen!
Vinter og glatte veier gjør at det nå er ekstra viktig å avpasse farten etter forholdene, ikke etter fartsgrensen!

– Nå bør du bare glemme å holde fartsgrensen

– Altfor mange gjør denne tabben.

Snøen laver ned over store deler av landet, det gir svært vanskelige kjøreforhold mange steder. 

Det merkes også hos forsikringsselskapene som får rapporter om svært mange ulykker og utforkjøringer nå. I mange tilfeller er det hendelser som kunne vært unngått hvis bilistene hadde kjørt mer etter forholdene.

Kjører man som om det var sommerføre nå, ja da kan det veldig fort gå galt.

Lært hvor grensene går

– Vi ser det samme hvert år. Det virker som mange trenger litt ekstra tid på å omstille seg, og legge om kjørestilen. Det er mange som kjører altfor aggressivt nå, og dermed er en fare både for seg selv og andre i trafikken, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han mener at dagens moderne biler med mange elektroniske hjelpemidler også spiller inn her:

– Vi som lærte å kjøre bil før antispinn og antiskrens og ABS-bremser, har nok på mange måter en fordel. Vi har lært hvor grensene egentlig går. Alt dette utstyret er naturligvis gull verdt, men det kamuflerer samtidig hvordan forholdene egentlig er. Og det kan få skumle konsekvenser, sier Benny.

Dette er brøytebilen du ikke vil møte

Advarer mot forbikjøringer

Etter hans mening er mange altfor dårlige til å avpasse farten når forholdene er som nå:

– Det virker som mange automatisk tenker at de må holde fartsgrensen – minst. Altfor mange gjør den tabben. Fartsgrensen er jo ment som en maksimal hastighet, når forholdene er gode. Nå er det kun én ting som gjelder: Nemlig å avpasse farten etter forholdene. Det betyr i mange tilfeller å ligge langt under fartsgrensen, sier Benny.

Han advarer spesielt mot forbikjøringer når det er mye snø i veibanen.

– Da må man i mange tilfeller forsere en kant av snø og is, mellom kjørebanene. Da er det lett å få sleng på bilen, og det kan rett og slett være livsfarlig. Det er en altfor høy pris på betale for å kunne spare noen minutter.

Ingen selger mer 4x4 enn dette merket

Viktig å holde avstand

Noe annet som er ekstra viktig under vanskelige kjøreforhold, er å holde god avstand til bilen foran. Her må man rett og slett ha litt ekstra sikkerhetsmargin.

– Det kan fort skje uforusette ting foran deg. Og bremselengden er noe helt annet nå, enn når det er bare veier. Derfor er det viktig å se langt framover, holde tilstrekkelig avstand og lese trafikkbildet rundt deg hele tiden. Rett og slett kjøre defensivt og rolig, det er den beste forsikringen mot kjedelige uhell i disse dager, avslutter Benny.

Sommerdekk på vinterføre? Det er rett og slett livsfarlig!