Kommuner trosser Helsedirektoratets anbefaling:

Dropper tilbud til nybakte mødre

Nybakte mødre sendes så tidlig hjem fra sykehus at de må få hjelp av jordmor hjemme. Men de kommunale jordmødrene har ikke tid.

Normal melkeproduksjon for nybakte mødre er ikke i gang før tredje dag etter fødselen, men da har de aller fleste dratt hjem fra sykehuset og har ingen å spørre om hjelp. Dette er bare én av utfordringene ved at barselomsorgen på sykehusene er kraftig redusert de siste tiårene. - De fleste har en lang liste med spørsmål når vi kommer hjem til dem for første gang, sier jordmor i Asker kommun

Mer innhold fra TV 2