Ekspert: – Listhaugs asylinnstramming i strid med grunnloven

Professor Mads Andenæs mener Sylvi Listhaugs innstramminger i innvandringspolitikken også strider med våre internasjonale forpliktelser. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag presenterte den ferske innvandrings- og integreringsministeren Sylvi Listhaug 40 tiltak for å stramme inn i innvandringspolitikken. Blant annet blir reglene for familiegjenforening og permanent opphold strammet innpå. 

Forslagene har en høringsfrist på seks uker, og målet er at de skal være ferdig innen våren. 

– Regler er der for å følges

Men regjeringens forslag er i klar strid med våre internasjonale forpliktelser og grunnloven, mener jusprofessor Mads Andenæs. Han er overbevist om at tiltakene vil bli avvist av domstolen.

Han påpeker at innskrenkningene bryter med flyktningekonvensjonen, FNs barnekonvensjon, FNs konvensjon om sivile og politiske retter, den europeiske menneskerettskonvensjonen og ikke minst den norske grunnloven. 

– Det er ikke snakk om bare internasjonale forpliktelser, dette er del av norsk lov, som nå er tatt inn i grunnloven, gjennom de helt nye grunnlovsendringene som vi fikk tidligere i år og i fjor, sier Andenæs til TV 2. 

Og det mener han Norge ikke gjør, dersom innstrammingene blir vedtatt i Stortinget. Særlig reagerer han på innstrammingene i retten til familiegjenforening.

– Dette er klart på den gale siden av de forpliktelsene som Norge har påtatt seg. Det er et brudd på den retten en flyktning har til å bli gjenforent med sin familie, sier Andenæs.

– Selvfølgelig vurdert

Listhaug mener derimot at innstrammingene ikke Norges internasjonale forpliktelser. 

– De er selvfølgelig vurdert, både i forhold til flyktningekonvensjonen og de europeiske menneskerettighetene, sier hun til TV 2. 

Men det går ikke Andenæs med på. 

– Flere av disse tiltakene vil naturligvis bli prøvet for domstolene, hvis de skulle gå gjennom i Stortinget, som jeg da ikke håper. I så fall vil domstolene sette dem til side, avslutter Andenæs.