En skulle kanskje tro at salget av VW-modeller, og dieselbiler, skulle stupe, i kjølvannet av utslippsjukset til VW. Men slik har det ikke vært i Norge.
En skulle kanskje tro at salget av VW-modeller, og dieselbiler, skulle stupe, i kjølvannet av utslippsjukset til VW. Men slik har det ikke vært i Norge.

Nei – kundene rømmer hverken fra VW eller diesel

Vi er like interessert i både VW og dieselbiler som før skandalen.

Høsten 2015 ble sterkt preget av avsløringene rundt VW sitt utslippsjuks på dieselbiler, da nyheten sprakk i midten av september.

Dette er en skandale som savner sidestykke i bilbransjen. Verdens nest største bilprodusent innrømmet rett og slett at de har brukt en software på millioner av biler, som gir et lavere NOx-utslipp under testing, enn i realiteten. Målet var blant annet å slippe unna strenge utslipsskrav i USA.

En rekke biler i Norge er også berørt av dette jukset. Rundt 150.000 Audi-, VW- og Skoda-modeller kalles neste år tilbake til forhandler for å rette opp i problemet.

Med tanke på alt oppstyret og omtalen i media, skulle en kanskje tro at dette vil gi raske og klare utslag på bilsalget. Både på dieselbiler generelt og VW spesielt.

Slik har det ikke gått.

Les også: VW-sjefen gikk av – men ble ikke akkurat arbeidsløs

Dieselsalget går nedover

VW er fortsatt Norges klart mest solgte bilmerke. Og dieselandelen i november er bare marginalt lavere enn snittet for året – 39,7 prosent, mot 40,8 prosent hittil i år.

Her er nok trenden med lavere dieselsalg generelt langt viktigere enn VW-avsløringene. Sammenlignet med dieselandelen i fjor, på 48,2 prosent, er det nemlig en tydelig tilbakegang.

– Noe av forklaringen her ligger nok i at de tallene som rapporteres, er nyregistreringer. Altså ikke selve salget i den aktuelle måneden. Det er mange modeller det er flere måneders ventetid på, fra bestilling til registrering. Derfor blir det spennende å følge med framover.

– Men selv om vi tar høyde for dette, er det lite som tyder på at Dieselgate har hatt en veldig stor virkning på nybilsalget, mener Broom-redaktør Knut Skogstad.

Stabilt bruktmarked 

Nå viser det seg at mye av den samme historien går igjen på bruktmarkedet. Vi har vært i kontakt med finn.no – som er landets største markedsplass for bruktbiler.

Her ligger det til enhver tid mellom 55.000- og drøyt 60.000 biler til salgs.

På bruktmarkedet er det enda tydeligere hvor populært diesel har vært i de siste årene. Godt over halvparten av bilene som i skrivende stund ligger til salgs, er diesel. Totalt 37.066 biler av drøyt 57.000.

VW er også største merke her – med over 8.000 biler.

Søker som før

På vår forespørsel, har finn.no sjekket hvordan søkeutviklingen har endret seg de siste månedene, i kjølvannet av Dieselgate.

Deres konklusjon er at det ganske enkelt ikke har vært noen nevneverdig endring i søkerutinene. Folk leter altså etter bruktbil på mer eller mindre akkurat samme måte som tidligere.

Det er heller ingen signifikante endringer i liggetid, pris eller antall annonser.

Kommentar: Hvordan var Dieselgate mulig?

La seg flate

– Det er naturligvis tidlig å trekke noen konklusjoner ennå. Men det er mye som tyder på at VW vil komme seg helskinnet gjennom dette også. 

– At vi ikke har sett noen store ringvirkninger på salget så langt, tyder på at måten VW har handlet i etterkant av avsløringene, har vært fornuftig. De svarte med full åpenhet, la seg flate og kom relativt raskt med en løsning. Det er nok avgjørende for at tillitsbruddet ikke skal bli enda mer omfattende, sier Skogstad.

Modeller kan bli lagt på is

At avsløringene får konsekvenser, er det likevel ingen tvil om. 

Vi har allerede sett en omfattende sparepakke, som skal demme opp for noe av tapene som vil komme i form av ulike søksmål, bøter og tilbakekallelser.

Resultatet av nedbemanning og kutt kan bli at utviklingen blir bremset opp, og at nye modeller blir forsinket eller rett og slett helt skrinlagt. 

Les også: Slik skal VW rette opp i Dieselgate