I en rundspørring som TV 2 har utført på 19 akuttmottak for asylsøkere, svarer åtte av ti at de ser for seg en permanent fremtid i Norge. De tror ikke at de kommer til å dra tilbake til sine hjemland. 

Norges nye innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listhaug, sier at hun forstår at asylsøkerne ønsker å bli i Norge. 

– De som får opphold fordi de har et beskyttelsesbehov, får innvilget midlertidig opphold i fem år. Blir det fred i løpet av den perioden, så skal de returnere til sine hjemland og være med på å bygge opp igjen samfunnet der, sier Listhaug til TV 2. 

– Store utfordringer

984 voksne asylsøkere svarte på TV 2s spørsmål om seg selv og fremtiden. Bare 15 prosent sier at de ønsker å vende tilbake til hjemlandet når situasjonen tillater det. 

– Hvis de ikke reiser frivillig, så må vi bruke tvang. Det er helt klart nødvendig å sikre en streng innvandringspolitikk, som betyr at du skal ha beskyttelse hvis du har krav på det. Men dersom du ikke har det lenger, da må man returnere, fastslår innvandringsministeren.

Ifølge Listhaug er det viktig å stramme inn, og sørge for at tilstrømningen av asylsøkere avtar.

 Hvis vi skal greie å integrere de som får opphold, så må det være et antall som er håndterbart. Nå står vi i store utfordringer, fortsetter hun.

– Ikke undervurder asylsøkerne

30.000 asylsøkere har kommet til Norge i år. Migrasjonsforsker Jan-Paul Brekke har jobbet med flyktningspørsmål i 20 år. Han mener det haster for Norge å starte integrering av dem som har kommet til landet. 

– Da gjelder det å få dem, som man antar kommer til å bli i landet, til å komme i aktivitet så raskt som mulig. Og ikke undervurdere folk. Mange kan gjøre oppgaver veldig tidlig, og mange oppgaver trenger ikke så stor språkkunskap som man kanskje tenker, forteller han.

Listhaug legger ikke skjul på at hun vil ha flest mulig ut i jobb.

– Vi må sørge for å jobbe med integreringspolitikken, og få flest mulig ut i jobb, til å betale skatt og være med på å finansiere velferdsordningene i Norge, sier hun.