Asylsøkere i ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes. FOTO: CORNELIUS POPPE / NTB SCANPIX
Asylsøkere i ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes. FOTO: CORNELIUS POPPE / NTB SCANPIX

Stortinget vil stramme inn retten til familieinnvandring

De seks partiene bak integreringsforliket på Stortinget, vil også sikre bedre tilgang på mottaksplasser. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Integreringsforliket på Stortinget innebærer visse skjerpelser av regelverket.

Blant annet bes regjeringen om å fremme et lovforslag som strammer inn retten til familieinnvandring.

I tillegg skal muligheten for permisjon fra introduksjonsprogrammet ved utenlandsopphold begrenses, slik Senterpartiet har tatt til orde for. Karenstiden for mulighet til å fremme søknad om statsborgerskap ved straffbare handlinger skal også vurderes økt.

Regjeringen får også i oppgave å finne fram til tiltak som kan hindre at opplæringsinstitusjoner bidrar til segregering eller radikalisering.

Videre skal regjeringen lage en instruks om at det skal reises såkalt «tilbakekallssak» i saker der flyktninger har dratt på ferie eller besøk til hjemlandet de har fått beskyttelse fra. Forutsetningen er at dette har skjedd i strid med oppholdsvedtaket og dermed utlendingsloven.

– Slike hjemreiser kan utgjøre misbruk av asylinstituttet og indikere at det ikke forelå et reelt beskyttelsesbehov da oppholdstillatelsen ble gitt, poengterer de seks partiene som står bak avtalen.

Vil begrense asylprofitt

De seks partiene bak integreringsforliket på Stortinget, vil også sikre bedre tilgang på mottaksplasser for å begrense at det tas ut store utbytter på drift av mottak.

I henhold til avtalen ber Stortinget regjeringen om å iverksette tiltak for å sikre god tilgang på mottaksplasser «slik at det kan unngås at aktører kan ta ut store utbytter i forbindelse med opprettelse og drift av asylmottak».

Forliket krever også tiltak for å redusere kostnadene ved etablering av nye mottaksplasser.

De seks partiene ber dessuten regjeringen om å vurdere ulike modeller for mottaksetablering.

Det kreves også av asylmottakene at de i større grad må legge til rette for at «beboerne involveres mer i driften av mottaket, gjennom selvhushold, involvering av beboere og aktivitetstilbud».

Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet la fram forliket i Stortinget onsdag.

Åpner for norsk imamutdanning

En offisiell, norsk utdanning av religiøse ledere kan bli resultatet av integreringsforliket på Stortinget.

I tillegg tar avtalen til orde for at kun stater som praktiserer religionsfrihet skal få lov til å finansiere trossamfunn i Norge.

Videre slås det fast at religiøse ledere som bidrar til å svekke integreringen ikke bør få innvilget oppholdstillatelse. (©NTB)