TV 2 spurte 984 asylsøkere:
Åtte av ti vil bli i Norge for alltid

TV 2 har utført en rundspørring på 19 asylmottak over hele landet. 79 prosent av de spurte sier de ser for seg en permanent fremtid i Norge. De tror ikke at de kommer til å dra tilbake til sitt hjemland.

Det har kommet 30.000 asylsøkere til Norge i år. Men hvem er de og hva er deres forventning til Norge? TV 2 Nyhetene har besøkt 19 akuttmottak for asylsøkere over hele landet. Vi har delt ut et spørreskjema med ni spørsmål, på ni språk for å få vite mer om asylsøkerne som kom til Norge i høst. 984 svarte Det resulterte i en anonym og frivillig rundspørring der 984 voksne asylsøkere s