Solcellepaneler på et hustak i National City, California. ILLUSTRASJONSFOTO: MIKE BLAKE / NTB SCANPIX
Solcellepaneler på et hustak i National City, California. ILLUSTRASJONSFOTO: MIKE BLAKE / NTB SCANPIX

Amerikansk småby avslo solcelle-søknad etter at innbygger uttrykte frykt for at solen skal gå tom

Kan solcellepaneler som disse suge solen tom for lys og varme? Det fryktet i alle fall en innbygger under kommunestyremøtet i Woodland, North Carolina.

Kommunestyret i Woodland i North Carolina i utkant-USA har avslått en søknad om å få etablere en solcellepark. Tre av fire medlemmer i kommunestyret ga tommel ned. Det skjedde etter at flere av innbyggerne i den lille byen holdt engasjerte appeller.

  • Den pensjonerte naturfaglæreren (!!) Jane Mann mente at plantelivet i nærmiljøet står i fare for å utryddes dersom man tillater solceller. Hun mener at solcellepaneler rett og slett får fotosyntesen til å stanse opp.

– Jeg har sett områder nær solcellepaneler hvor plantene var brunsvidde og døde fordi de ikke får nok sollys, sa Mann ifølge lokalavisen Roanoke-Chowan News-Herald.

Hun mente også at det er et stort antall kreftrelaterte dødsfall i området, og at ingen kan utelukke at solcellepaneler ikke er kreftfremkallende.

  • Så gikk Bobby Mann på talerstolen, muligens en slektning av den pensjonerte naturfaglæreren. Og presenterte blant andre argumenter et marerittaktig skrekkscenario:

Han mener nemlig at solcellefarmer vil komme til å suge opp ALL energien fra solen.

Hvis solen gikk tom for energi, ville menneskene på jorden etter åtte minutter merke at det ble helt mørkt. Så ville vi blitt utryddet. Alle mann.

Solcelleselskapets forsøk på å prate fornuft førte ikke frem overfor Mann og Mann.

Da bystyret til slutt stemte for å nekte å gi tillatelse til omregulering av det aktuelle landområdet i tråd med søknaden fra Strata Solar Company, skjedde det blant annet ut fra et synspunkt om at en slik utbygging ville ha uheldige ringvirkninger for utviklingen av næringslivet i området og at det i noen grad var tvilsomt hvilket utbytte byen selv ville ha av en slik utbygging. Det er fra før tre solcellefarmer i Woodland. 

H/T: Mashable

Fotnote: I en tidligere versjon av denne saken kunne det fremstå som at kommunestyret i Woodland fryktet at solcellepaneler ville suge solen tom for energi. Dette var imidlertid bare en frykt uttrykt av enkeltstående innbyggere som holdt appeller under bystyremøtet. Ingen av byråds-/bystyremedlemmene selv ga uttrykk for slike synspunkter. TV2.no beklager denne misforståelsen.