Alkohol og bilkjøring er en svært dårlig kombinasjon. Likevel er det én stat i USA som tillater å drikke bak rattet, så lenge promillegrensen ikke overskrides. Illustrasjonsfoto: Mats Brustad
Alkohol og bilkjøring er en svært dårlig kombinasjon. Likevel er det én stat i USA som tillater å drikke bak rattet, så lenge promillegrensen ikke overskrides. Illustrasjonsfoto: Mats Brustad

Her kan de drikke alkohol – mens de kjører bil

UP-sjefen: I Norge er det strengt forbudt, også under promillegrensen.

Rus og bilkjøring hører på ingen måte sammen. Her hjemme er promillekjøring er en av de viktigste risikofaktorene i vegtrafikken. Omtrent en tredjedel av alle drepte bilførere har promille i blodet, i følge Statens Vegvesen.

Vegtrafikklovens § 22 er krystallklar, og forbyr all kjøring av motorvogn når man er påvirket av alkohol eller et annet berusende middel. Dette gjelder naturligvis de aller fleste steder i verden, men promillegrensen varierer. Norge og Sverige kjører for eksempel en restriktiv grense på 0,2 ‰, mens Danmark og flere land i Europa har et tak på 0,5.

Her er det lov å drikke

Om vi tar turen til USA, er derimot promillegrensen på 0,8. Likevel er reglene for bruk av alkohol i bil strengere, på ett område. De fleste stater tillater nemlig ikke åpnede flasker eller lignende inne i bilen. Det betyr at også passasjerer må la flaska bli liggende.

Når det er sagt, varierer reglene stort avhengig av hvilken stat man befinner seg i. Og faktisk er det én stat som tillater at både passasjer OG sjåfør kan drikke alkohol bak rattet, så lenge promillegrensen ikke overskrides. I følge Drivinglaws.org, gjelder dette kun for Mississippi. Nettsiden informerer følgende:

"In Mississippi, the driver is also free to imbibe while driving as long as the driver's .BAC remains below .08%."

Strengt forbudt

Det er ingen tvil om at lovverket praktiseres ulikt. Men hvordan foregår dette her hjemme? Er det lov å drikke bak rattet så lenge promillen forblir under 0,2%? Vi kontaktet UP-sjef, Runar Karlsen.

– Jeg kjenner ikke til praksisen i Mississippi, men i Norge er det strengt forbudt å drikke alkohol mens man kjører. Hvis vi ser dette, vil vi stanse bilen og foreta en promilletest på føreren. Hvis fører skulle ha under 0,2 ‰, blir det ingen straffesak, men bilen må stå.

Dette er lov i Mississippi, men strengt forbudt i her hjemme. Illustrasjonsfoto: Mats Brustad
Dette er lov i Mississippi, men strengt forbudt i her hjemme. Illustrasjonsfoto: Mats Brustad

– Men medpassasjerer kan drikke i bilen?

– Ja, som passasjer kan du være beruset. Men om du overlater bilen din til en person med over 0,2 ‰, vil du få samme staff som sjåføren, og sannsynligvis miste førerretten. Dette gjelder så lenge du disponerer eller har et eierforhold til kjøretøyet, understreker Karlsen.

Les også: Lånte bort bilen – mistet selv førerkortet og må i fengsel