Vil bygge bredere veier for å spare penger 

Samferdselsministeren vil unngå at planlagte to- og trefeltsveier må gjennom dyre utvidelser etter få år, og vil heller bygge smale firefeltsveier. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Gudbrandsdalen foregår akkurat nå en omfattende utbyggung av E6. Store deler av denne veien er ikke planlagt som firefelts-vei. 

– Det er ressurssløsende å bygge en bred tofeltsvei med midtdeler og enkelte forbikjøringsfelt, en såkalt 2/3-felts vei, i stedet for en bare litt bredere firefeltsvei, mener entreprenøren Albert Hæhre. 

Han mener at dette er en uklok bruk av statlige midler.

– Kostnadene ved å bygge en smal firefelt kontra en to- og trefeltsvei er ofte marginale hvis man kan planlegge å utnytte massebalanse og så videre på en god måte, mener Hæhre.

Ifølge Vegvesenets egne tall er det bare rundt femten prosent dyrere å bygge en smal firefelt med plankryss enn å bygge en to- og trefeltsvei.

Men hvis man få år senere bestemmer seg for likevel å utvide, blir prisen en helt annen.

– Hvis man skal begynne på igjen, kan vi snakke om femti til hundre prosent kostnadsøkning i forhold til å ha bygd det i første runden, sier Hæhre.

Vedtatt i Stortinget

Stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (Frp) har nå fått med seg samferdselskomitéen og Stortinget på en merknad om at det bør satses mer på firefelt. 

"Komiteen vil på generelt grunnlag, som et ledd i arbeidet med å få mest mulig veg for pengene, uttale at det for kommende vegutbygginger der det er hensiktsmessig bør vurderes å bygge smal firefelts veg, slik det er gjort på E16 i Akershus og Hedmark, i stedet for to-/trefelts veg."

– Nå har Stortinget sendt et veldig viktig signal til regjeringen mer smal firefelt i stedet for den særnorske to- og trefeltsvei, sier Johnsen.

Han mener også at to- og trefeltsvei er en dårlig løsning, fordi det fører til manglende flyt i trafikken og at bilister bråbremser når forbikjøringsfeltet opphører.

– Det er en utfordring at utrykningskjøretøy ikke kommer fram på grunn av midtrekkverket, påpeker han. 

Vil be Vegdirektoratet vurdere

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener merknaden fra Stortingets samferdselskomité er et viktig signal. 

– Det gir oss en god støtte til den jobben vi nå skal gjøre når vi ber vegdirektoratet lage en nasjonal motorveiplan, for det gir oss en fullmakt i forhold til standarder, sier Solvik-Olsen til TV 2. 

Ministeren har allerede begynt å se på strekninger som nå kan bygges bredere enn først planlagt. Den rødgrønne regjeringen vedtok at strekningen Kristiansand-Stavanger skulle bygges som tofeltsvei. Solvik-Olsen varsler nå at denne bør planlegges som firefelts-vei, og varsler dermed endringer i tidligere vedtatte planer. 

– Det som er viktig for oss er å få bygd ut veistrekninger i hele landet, som også neste generasjon og våre barnebarn ser er bygget riktig – at den kan brukes, at en ikke trenger å gå inn og gjøre om på en masse strekninger om ti til femten år fordi man har underdimensjonert dem.  Det å spare seg til fant fordi en prøver å gjøre det billigere og bygge det dårligere enn det som trengs, det blir ofte dyrt i lengden, sier ministeren.