Oslo  20150123.
Bomstasjon i Oslo ved Skøyen (Drammensvein)
Bomring.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Oslo 20150123. Bomstasjon i Oslo ved Skøyen (Drammensvein) Bomring. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nektet å betale bompenger for elbil (!) – dømt til å betale 

Pengekrangelen til elbil-eieren og bompengeselskapet havnet i tingretten, som endte med å dømme mannen til å betale for både bompenger og saksomkostninger.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stavanger tingrett har bestemt at en stavangermann må betale 7292 kroner i bompenger, renter og saksomkostninger.

Mannen hadde trukket Nord-Jæren bompengeselskap for retten, etter at han fikk faktura for 29 bompasseringer i løpet av 2012 og 2013. 

Uenige om lovtolkning

Grunnen til at han fikk regning – på tross av at han kjørte elbil – er at han manglet Autopass-brikke. Fra våren 2014 har han hatt brikke i bilen, men kravene fra tidligere var innom forliksretten før de altså endte i tingretten.

Mannen argumenterte med at det etter veilovens §27 ikke er et krav at elbiler skal ha tegnet Autopass-abonnement. Nord-Jæren mente på sin side at nettopp denne loven gir grunnlag for å kreve at også elbiler plikter å ha Autopass-brikke. 

Så da var det opp til Stavanger tingrett å finne ut hvem som hadde rett. Retten viser til «Vegdirektoratets Håndbok V718 Bompengeprosjekter», heretter kalt Håndboken.

Fritaksberettiget

Tingretten viser til punktet i Håndboken som gjør rede for fritaksberettige trafikanter:

«Det forutsettes at alle som er innvilget fritak må ha brikke.»

Dermed ser saken spikret ut for elbil-eieren fra Stavanger, selv om det skurrer litt når vi tar en kikk på andre trafikantgrupper som får bomfritak: gående, syklende, mopeder og motorsykler. 

En generell tendens blant disse er at de ikke pleier å være utstyrt med Autopass-brikker.

Ingen betjente bomstasjoner

Stavangermannen med elbilen påpekte uansett at disse retningslinjene var i strid med «Vegdirektoratets takstretningslinjer nedfelt i håndbok 199 fra 1997 (nå inntatt som vedlegg 4 til Håndbok V718)». 

Disse slår fast at elbiler skal få passere gratis, selv uten Autopass-brikke. I så fall må de belage seg på å vise vognkortet i et betjent felt i bomstasjonen.

Men denne argumentasjonen kjøpte ikke Stavanger tingrett, som viste til Håndbokens klokkeklare konklusjon om at bompenger kun skal innkreves i automatiske bomstasjoner.

I praksis betyr dette at alle bomringer har Autopass, og ikke manuelle eller betjente bomstasjoner.

– Retten ser ikke bort fra at det var vanlig også å ha betjente felt idet disse retningslinjene ble utarbeidet i 1997. Bompengeordningen på Nord-Jæren har imidlertid aldri hatt betjente stasjoner, heter det i dommen.

Dermed ville det bli opp til bomselskapet, og ikke minst andre bilister, å betale en eventuell utgift til betjente boder i en bomstasjon. 

Overkommelig konsekvens

Nettopp der satte tingretten foten ned og slår fast at det er en overkommelig konsekvens for elbileieren at han tegner et gratisabonnement, som riktignok har et lite depositum selv om bompasseringene er gratis.

Elbilsjåføren må betale bomfakturaen på kroner 1930, som etter purringer og behandling i forliksrådet hadde vokst til kroner 4142,-. I tillegg må han betale motpartens saksomkostninger på 3150 kroner. 

TV 2 har vært i kontakt med elbil-eierens advokat. Hun sier at hennes klient ikke ønsker å kommentere saken utover det som kommer frem i dommen fra Stavanger tingrett.