Klikk for å endre bildetekst
Klikk for å endre bildetekst

UDI snur i kors-spørsmålet

UDI snur og vil likevel ikke kreve at steder som huser asylsøkere, skal fjerne kors og andre religiøse symboler.

– UDI ønsker at beboere i asylmottak skal få mulighet til å praktisere sin religion eller sitt livssyn på nøytral grunn. Vi vil likevel ikke kreve at de som driver overnattingstilbud for oss fjerner religiøse symboler, skriver UDI i en pressemelding mandag.

– Vi ser at punktet om religionsnøytralitet i noen tilfeller har blitt dratt for langt. Vi vil ikke kreve at de som driver overnattingstilbud for oss fjerner religiøse symboler, heter det videre.

UDI understreker at de ikke er kjent med at asylsøkere har bedt om at religiøse symboler fjernes. Samtidig krever UDI at det ikke skal foregå aktiv forkynnelse av noe slag i asylmottak eller akuttinnkvartering for asylsøkere.

Har fått kritikk

Så sent som søndag gjorde UDI det klart overfor avisa Dagen at retningslinjer for religiøse symboler ikke endres og at direktoratet ikke kom til å gå bort fra praksisen. I UDIs regelverk heter det at «rommet som tilbys asylsøkerne, skal være religionsnøytralt, og det skal kunne disponeres av alle beboere som ønsker det».

Utlendingsdirektoratet har fått kritikk for å nekte norske asylmottak å ha kors og andre religiøse symboler hengende fremme.

Flere misjonssentre rundt om i landet er aktuelle som asylmottak og mange har gitt etter for UDIs praksis og gått med på å fjerne korsene.

Søndag fortalte TV 2 at Rune Edvardsen i Troens Bevis sa at korsfjerning ikke blir aktuelt i Sarons dal, som kan bli et av landets største asylmottak.

– UDI bestemmer og er ansvarlig for hvilke haller og fasiliteter de ønsker å ha. Men hos oss regjerer det kjærlighet og ønske om hjelp til flyktninger og myndighetenes mangel på plasser. Kjærligheten kommer fra Korset og det blir hengende så lenge jeg er leder, skrev han på sin Facebook-side. (NTB/TV 2)