Slik ble bilen funnet, skadet og utbrent. Eieren krevde erstatning fra forsikringsselskapet, men nå har han i stedet blitt dømt til å betale selskapet over 80.000 kroner. i tillegg må han i fengsel. Foto: Storebrand.
Slik ble bilen funnet, skadet og utbrent. Eieren krevde erstatning fra forsikringsselskapet, men nå har han i stedet blitt dømt til å betale selskapet over 80.000 kroner. i tillegg må han i fengsel. Foto: Storebrand.

Bilen ble kjørt inn i et tre – så ble den satt fyr på

Nå har bileieren grunn til å angre ...

Bil er det området det svindles mest på innen skadeforsikring. Hvert år avdekker forsikringsbransjen en lang rekke saker der bileiere forsøker å jukse seg til erstatning. I tillegg blir det antatt at det er store mørketall på dette området. Saker der svindelen ikke blir avdekket.

Derfor har også forsikringsselskapene høyt fokus på dette. Det fikk en mann fra Nordhordaland erfare, da han krevde erstatning etter at bilen hans angivelig ble stjålet. Forsikringsselskapet Storebrand trodde nemlig ikke på hans historie, nå er han dømt for forsikringsbedrageri og falsk anmeldelse, i Nordhordaland tingrett.

Brannteknisk undersøkelse

I dommen heter det at bileieren i 20-årene engasjerte en person til å først kjøre bilen hans inn i et tre, deretter sette fyr på den. 

To dager senere troppet så bileieren opp hos politiet og meldte bilen sin stjålet. Målet var åpenbart å få erstatning fra forsikringsselskapet.

Så enkelt var det imidlertid ikke. Storebrand satte i gang en branntekniske undersøkelse og låsene på bilen ble undersøkt av en låsesmed. Det var flere ting som tydet på at historien ikke kunne stemme.

Tenner på bilen for å få erstatning

Skjerpende retning

Bileieren holdt imidlertid på sitt i flere måneder, og i avhør hos politiet. Først etter at han hadde vært i tre avhør hos politiet, erkjente mannen forsikringsbedrageriet.

I dommen heter det blant annet dette:

I skjerpende retning legger retten vekt på at tiltalte har gått planmessig til verks og at forsettet har vart over tid. Det er klart skjerpende at siktede har hatt et slikt profittmotiv. Det gikk over fire måneder fra den falske anmeldelsen til siktede tilsto.

Oj, bilen var visst ikke stjålet likevel!

Vil kreve refusjon

Dermed ble det ingen erstatning på mannen. I stedet ble han dømt til å betale Storebrand en erstatning på 82.760 kroner. Selskapet fikk refundert sine utgifter, også leiebilen de hadde betalt for bileieren. 

I tillegg fikk han dømt til fengsel i 120 dager, hvorav 60 ble gjort betinget. Det betyr i praksis at han må sone i 60 dager for ugjerningen.

Fagsjef Petter Berg i Storebrand sier dette til Bergens Tidende, som først omtalte saken:

– Forsikring er basert på gjensidig tillit mellom selskap og kunde. Dessverre ser vi at noen kunder bryter denne tilliten. Dersom vi avdekker forsikringssvindel eller forsøk på svindel, vil vi kreve refusjon for våre kostnader fra kunden. Det vil si i stedet for å lure seg til en erstatning, vil kunden faktisk få et krav om betaling.

– I mange skadesaker har vi avdekket fiktive tyverier av biler og påsatte bilbranner. Men det utvikles stadig nye og kreative måter for å svindle forsikringsselskapene. Vår jobb er å være i forkant, og ha effektive systemer for avdekking av svindel, til fordel for alle kunder som melder reelle krav. For det er viktig å huske på at det her er snakk om noen få som ødelegger for mange.

Forsikringssvindelen ble avslørt – av mobiltelefonen