Ungdomsskole kuttet ut karakterene – gjorde elevene bedre

Vi må dempe jaget etter tallkarakterene og heller ha fokus på konstruktive tilbakemeldinger, mener ungdomsskolelærer Morten Hoksrød (42).

- Jeg slipper å være redd hvis jeg gjør det dårlig på en prøve. Nå vet jeg at det kan rettes opp igjen, sier elev ved niende klasse på Ringshaug skole Sara Nielsen (14). Skolen har valgt å ikke gi elevene karakterer på elevarbeid gjennom året, men gir standpunktkarakterer ved slutten av hvert semester. Et tall sier lite Kontaktlærer ved skolen Morten Hoksrød er glad for at karakterene er borte.